Livgardesgruppen inför sin första GMU

Nu är ansökningstiden till GMU omgång 1 igång. På Livgardet genomförs den av Livgardesgruppen med start i januari.

Nu är det dags att söka GMU för januari 2012. Livgardesgruppen genomför utbildning i nordvästra Stockholm. Samtidigt rekryterar de personer som genomfört GMU eller värnplikt. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Det är första GMU-utbildningen som Livgardesgruppen genomför. Den 30 januari planerar de ta emot 45 soldater.

- Målet är att de ska bli hemvärnssoldater. Vi ska växa med 1000 personer så alla behövs, men de kan söka att bli både kontinuerligt och tidvis anställda också (GSS/K resp GSS/T). Vi är en försvarsmakt, säger överstelöjtnant Peter Bengtsson, chef för Livgardesgruppen.

Du som vill genomföra GMU i början av 2012 söker på Rekryteringsmyndighetens hemsida. Några veckor efter ansökan blir du kallad till antagningsprövning. De som genomför GMU på Livgardesgruppen bor på Livgardet i Kungsängen. 

Tidigare har Livgardets utbildningsgrupper i både Gävle och Falun genomfört utbildningen med goda resultat. Av 35 inryckande i Gävle skrev 32 avtal med hemvärnet och två gick vidare som heltidsanställda soldater. Utbildningen i Gävle under våren 2012 är emellertid inställd.

Söker fler personer

Som ovan nämnt ska Livgardesgruppen växa med uppåt tusen personer. Förutom till GMU rekryterar de i höst även personal till Attundaland- och Järva bataljon. Målgruppen är de som genomfört värnplikt eller GMU.
– GMU och övrig rekrytering är två olika spår men de sker parallellt i tid, säger Lasse Stenström, rekryteringsansvarig vid Livgardesgruppen.
– Hemvärnet är ett bra alternativ för dem som vill vara en del av Sveriges försvarsmakt och göra skillnad men som inte vill eller kan göra det på heltid.

För att nå så många som möjligt i denna tillväxtfas används både sms, annonser och möten hos Arbetsförmedlingen (se datum nedan). SMS-utskick baseras på mönstringsregister från gamla Pliktverket och börjar denna vecka i norra Stockholm. Budskapet är följande:
” Hej, Du kommer att få ett brev från oss de närmaste dagarna. Är du intresserad? Svara då med din e-post adress så skickar vi information om Dina nya möjligheter samt inbjudan till information./Livgardesgruppen i samarbete med Arbetsförmedlingen".

SMS skickas till dem som gjort tidigare grundutbildning. Arbetsförmedlingen är emellertid också en plats för att träffa intresserade som vill göra GMU.

Plats och tid då Livgardesgruppen berättar om GMU samt vad hemvärnsavtal innebär:

Arbetsförmedlingen Farsta, 23/9
Arbetsförmedlingen Globen , 22/9
Arbetsförmedlingen Stockholm City, 28/9
Arbetsförmedlingen Kista, 13/9

Det hålls fyra informationsmöten per dag, kl 09.30, 11.00, 13.30, 15.00.