Krigsförbandsövning gav mersmak

Tre intensiva övningsveckor är nu över för 62:a luftvärnsbataljonen. Men det är inte slutet utan bara början. Nu ställs bataljonsledning och plutonschefer inför nya utmaningar för att fortsätta bygga förbandet. Redan innan övningen avslutats tjuvstartade kompletterings- och nyrekrytering av soldater.

En för alla, alla för en. Förbandsandan har växt sig stark under övningen. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
62:a luftvärnsbataljonen rullar snart vidare mot övningen Joint Warrior.
62:a luftvärnsbataljonen rullar snart vidare mot övningen Joint Warrior. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Strid mot luftmål var ett stående moment på förmiddagarna.
Strid mot luftmål var ett stående moment på förmiddagarna. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
På väg mot avslutning och därefter utryckning och hemfärd med all utrustning.
På väg mot avslutning och därefter utryckning och hemfärd med all utrustning. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
62:a luftvärnsbataljonen rullar snart vidare mot övningen Joint Warrior. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Strid mot luftmål var ett stående moment på förmiddagarna. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
På väg mot avslutning och därefter utryckning och hemfärd med all utrustning. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

Under slutgenomgången summerar stridsgruppschefen Andreas Westermark insiktsfullt och humoristiskt de senaste tre veckorna. Soldaterna känner igen sig, skrattar gott och nickar instämmande när Andreas med humor redovisar enskilda ögonblick i övningen och oemotsägliga fakta på gemensamma prestationer. Det råder en ömsesidig stolthet att tillhöra 62:a luftvärnsbataljonen.
– All personal har uppvisat ett imponerande engagemang och en vilja att finna lösningar på uppkomna problem. Ni har presterat så bra att vi i vissa moment har ökat ambitionen mer än som ursprungligen var planerat, säger Andreas med eftertryck.

Soldaterna är mycket nöjda med övningen och det kommer att bli intressant och vägledande för kommande övningar att läsa den enkät som samtliga soldater har besvarat.
– Det har varit bra och lärorika övningar, luftvärnet är helt nytt för mig så jag har lärt mig massor säger Tommy på robot 70-plutonen.
Erik tycker att det bästa har varit variationen och tempoväxlingarna som strid mot luftmål på morgonen och soldatkunskap med bland annat strid, skjutning, sjukvård och utbildning på robot 57 på eftermiddagarna.
– Övningen har varit en samling av det bästa från värnplikten som de roliga momenten att få lära sig nytt och lösa uppgifter tillsammans, säger Johanna som i juni muckade från Lv 6.

Det råder ingen tvekan om att alla vill ha mer. Soldaterna vill ha en ny övning snart för att öka sin, gruppens och förbandets förmåga. Men den viktigaste frågan för alla är att tidvis tjänstgörande soldater, GSS/T, får lagstöd för tjänstledighet och skydd för sin civila anställning när de deltar i övningar, ett lagstöd som enligt planen ska kunna vara beslutat vid halvårsskiftet 2012.

Det dröjer inte länge till nästa övning för Lv 6 och delar av 62:a luftvärnsbataljonen som deltar i Joint Warrior. En stor Nato-övning med luft-, marin- och markstridskrafter som arrangeras i september-oktober i Storbritannien.