Informationsmöte om tillståndsprövning

Personal från Ledningsregementet har haft informationsmöte med berörda kring Veckholms skjutfält. Detta med anledning av den tillståndsprövning som pågår.

Veckholms skjutfält Foto: Ledningsregementet/Försvarsmakten

Till mötet, som var den 18 augusti, kom 68 personer. Alla var väl insatta och mycket intresserade av denna verksamhet. Det finns en oro för Försvarsmaktens framtida verksamhet på skjutfältet och vad denna kan komma att få för konsekvenser för deras verksamhet och fastigheter.

Personalen från Ledningsregementet redogjorde för vad vi gör idag och hur regementet och Enköpings garnison kommer se ut inom en överskådlig framtid. Det är hur utvecklingen ser ut framöver som ligger till grund för yrkanden i tillståndsansökan.

I samband med att Försvarsmakten får ett miljötillstånd för Veckholms skjutfält så kommer även en samverkansgrupp för Veckholm att starta upp. Där kommer vi på regementet och kringboende kunna delge och utbyta information så att vår verksamhet kan genomföras med minsta möjliga påverkan på närmiljön.

Ansökan om tillstånd för Veckholms skjutfält