Försvarsmakten återtar Rinkabyfältet

Under 12 dygn har Rinkabyfältet varit utlånat till Scouterna för att de skulle genomföra World Scout Jamboree. Nu återstår att avveckla och städa fältet innan man skeppar hem all materiel.– Det är ett bra exempel på hur två organisationer kan dra nytta av varandras resurser och hjälpas åt. Samarbetet har fungerat mycket bra, säger överste Jan Pålsson, chef för Södra skånska regementet, P 7.

Scouterna hade bland annat byggt ett tivoli, som rivs i dagarna. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten

Försvarsmakten har varit en av Scouternas Main Partners i evenemanget World Scout Jamboree. Försvarsmakten har stått för utlåning av Rinkabyfältet som enligt Scouterna är ett mycket bra fält för att genomföra den här typen av stora evenemang med sin närhet till kontinenten, flygplatser, hamnar, och tåganslutningar. Dessutom finns ett vägnät med större vägar som kan klara trafiken när flera hundra bussar skall transportera tusentals personer till Jamboreen och dess kringaktiviteter.
– Jag känner mig stolt när Scouterna säger att min personal stöttat dem på ett mycket bra sätt, säger Jan Pålsson, chef för P 7, dagarna efter att Jamboreen avslutats.

Stödet har bestått av, förutom att P 7 upplåtit fältet, uppställningsytor för alla containrar fulla av de deltagande nationernas materiel, boende för deltagande funktionärer samt att man tillåtit att infrastrukturen byggts ut med vatten och avlopp för alla de tusentals personerna som befolkade fältet under Jamboreen.
– Skulle vi utvecklat vårt eget deltagande skulle det varit på logistiksidan, säger Jan Pålsson.

Södra skånska regementet deltog även som utställare på huvudtorget med rekryteringscontainern. Utställningen syftade till att stärka Försvarsmaktens varumärke för såväl svenska deltagare som internationella. Det blev en lyckad kampanj med cirka 800 besökare per dygn i containern som visade intresse för Försvarsmaktens verksamhet och ville prova på olika tester.