Flygbegränsningar för Hercules hävda

En analys har visat att två av de sju flygplanen som i fredags fick temporärt flygstopp kan åtgärdas lokalt på Såtenäs. Dessa två bedöms kunna flyga igen under onsdagen.

Övriga fem flygplan måste gås igenom ytterligare innan de driftsätts. Flygstoppet utfärdades då det upptäcktes att vissa kontroller av flygplanen inte hade genomförts enligt tillverkarens instruktioner.

Det var under fredagen den 27 augusti som Försvarsmaktens flygvapeninspektör, generalmajor Anders Silwer fattade beslut om ett flygstopp, ett så kallat rådrum, för sju Herculesplan (TP84).