Fint mässpris till FömedC på Kirurgveckan

Vid den nyligen avslutade Kirurgveckan i Visby, där 72 företag ställde ut, fick Försvarsmedicincentrum, FömedC, motta det prestigefyllda priset för bästa mindre monter.

Stolta utställare från FömedC med det fina diplomet på Kirurgveckan. Foto: Försvarsmakten
Fullt hus på professor Lars Lundbergs föreläsning om användning av tourniquet.
Fullt hus på professor Lars Lundbergs föreläsning om användning av tourniquet. Foto: Lennart Hammarstrand/Försvarsmakten
Fullt hus på professor Lars Lundbergs föreläsning om användning av tourniquet. Foto: Lennart Hammarstrand/Försvarsmakten

Urvalskriterier som juryn använde var bland annat hur informativ montern var, dess utformning och det sätt som besökarna togs om hand på.

FömedC ställde ut för att informera om vilka möjligheter som Försvarsmakten erbjuder medicinalpersonal vad gäller olika former av anställningar. Många av de 1 683 anmälda deltagarna besökte FömedC:s monter och ställde frågor om reservofficersutbildning och tjänstgöring i Försvarsmaktens insatsförband. Den kommande pröva-på-helgen ”48h”, som genomförs i Göteborg den 11-13 november, och möjligheterna i Hemvärnet var också många intresserade av.

Under den årligen återkommande Kirurgveckan möts kirurger, sjuksköterskor och annan medicinalpersonal för att utveckla sin verksamhet. Två av FömedC:s egna kirurger, Per Örtenwall och Lars Lundberg, hade engagerats för att leda några av de traumarelaterade symposierna. Vår nyblivne professor, Lars Lundberg, var dessutom inbjuden att föreläsa vid symposiet om extremitetsskador, som bevistades av ca 300 deltagare. Föredraget handlade om internationella militära erfarenheter kring användning av tourniquet (avsnörande förband).

De kommande veckorna fortsätter FömedC arbetet med att berätta om möjligheterna inom Försvarsmakten för medicinalpersonal, genom att delta vid Ortopediveckan i Karlskrona 29 augusti - 2 september, FLISA-mässan i Gävle den 6 - 8 september och SFAI i Kalmar den 21 - 23 september.