En vanlig dag på jobbet

Plutonchefen Jon Senbom och hans soldater genomför vagnsutbildning vid stridsfordonsgaraget strax utanför I 19:s regementsområde. Han instruerar - de andra lyssnar intresserat och lär sig genom att prova på.– Tidigare utbildade jag värnpliktiga men nu har jag till uppgift att lära upp mina kollegor till att bli bra förare och skyttar på stridsfordon 90, säger han.

Gabriel Torf tycks ha hittat rätt yrke - soldat. ”Jag kan faktisk inte tänka mig ett annat arbete. Jag får utbildning, röra mig mycket och utöva fysisk träning”. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Jon Senbom, plutonchef,  instruerar funktioner på stridsfordon 90.
Jon Senbom, plutonchef, instruerar funktioner på stridsfordon 90. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Moa Raattamaa och Sandra Liljegren i bakgrunden.
Moa Raattamaa och Sandra Liljegren i bakgrunden. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Pansarskyttesoldater under dagens utbildning.
Pansarskyttesoldater under dagens utbildning. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Jon Senbom, plutonchef, instruerar funktioner på stridsfordon 90. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Moa Raattamaa och Sandra Liljegren i bakgrunden. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Pansarskyttesoldater under dagens utbildning. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Under tio veckors ska 23 anställda soldater från pansarbataljonen utbildas till förare och skyttar på stridsfordon 90. I stort utbildas man på vagnens uppbyggnad och funktion. Slutmålet är att kunna utföra skarpa uppdrag vid till exempel internationella insatser.
– Jag har själv som chef varit med att rekrytera mina soldater och det är en trygghet, säger Jon Senbom.
Han berättar också att soldaterna som nu utbildas har olika anställningstidpunkter. En del anställdes redan i november 2010 och de sista för en månad sedan.
– De längst anställda nyttjar vi som hjälpinstruktörer vilket gör att utbildningstakten blir snabbare och får en bättre kvalité.

Gabriel Torf är en av de soldater som genomför vagnsutbildningen. Han har tidigare jobbat vid Posten men tycks nu ha hittat rätt yrke.
– Jag kan faktisk inte tänka mig ett annat arbete. Jag får röra mig mycket och utöva fysisk träning. Jag har alldeles för mycket energi för ett stillasittande jobb.
Gabriel har skrivit på ett åttaårigt arbetskontrakt vilket är det längsta i dagsläget. Först vill han skaffa sig lite erfarenhet inom yrket genom en utlandsinsats och sedan bestämma sig för vilken officersutbildning han ska gå.
– Antingen officersexamen eller specialistofficersutbildningen, säger han.


Moa Raattamaa, kollega till Gabriel Torf, blev anställd i april i år och genomför nu en provanställning på sex månader. Efter den så kallade GMU, grundläggande militärutbildningen fick hon anställning. Tidigare har hon arbetat på ishotellet i Jukkasjärvi och vid LKAB i Kiruna
– Jag kan inte fatta att jag har det här som ett jobb, tänker jag ibland. Speciellt när jag sitter uppluckad på vagnen i skogen en solig dag och njuter. Det känns väldigt bra. Här är det högt tempo. Första maj i år fick vi se en vagn för första gången och sedan var det bara och råplugga, hoppa upp och lära sig den. Man lär sig hela tiden och blir aldrig fullärd. Tanken är att jag ska vara skytt på en eldledningsvagn vilket gör att jag får utbildning i eldledning också, det är bra.

Likt sin soldatkollega vill hon också lära sig mer om yrket innan hon bestämmer sig vad hon vill bli i framtiden. Vad hon bestämt vet är att hon vill vara i grönkläder så länge som möjligt.