En dag på HMS Dristig

Klockan är två på natten när HMS Dristig kastar loss från Örlogshamnen i Karlskrona för att genomföra sjötrafikkontroll i Hanöbukten. Året runt, dygnet runt finns fartyg som Dristig till sjöss och övervakar det svenska sjöterritoriet.

Marinens bevakningsbåtar patrullerar ständigt till sjöss. Foto: Försvarsmakten
Många länders örlogsfartyg övar i Östersjön, här det Danska fartyget Absalon.
Många länders örlogsfartyg övar i Östersjön, här det Danska fartyget Absalon. Foto: Försvarsmakten/HMS Dristig
Skjutning med fartygets olika vapen övas ständigt.
Skjutning med fartygets olika vapen övas ständigt. Foto: Försvarsmakten/HMS Dristig
Om fartyget skadas måste besättningen kunna hantera det, här övas vatteninträngning.
Om fartyget skadas måste besättningen kunna hantera det, här övas vatteninträngning. Foto: Försvarsmakten/HMS Dristig
Många länders örlogsfartyg övar i Östersjön, här det Danska fartyget Absalon. Foto: Försvarsmakten/HMS Dristig
Skjutning med fartygets olika vapen övas ständigt. Foto: Försvarsmakten/HMS Dristig
Om fartyget skadas måste besättningen kunna hantera det, här övas vatteninträngning. Foto: Försvarsmakten/HMS Dristig

Fartyget är en av Marinens sex bevakningsbåtar av Tapper-klass, som är jämnt fördelade mellan tredje- och fjärde sjöstridsflottiljen i Karlskrona respektive Berga utanför Stockholm. Innan losskastningen har fartygschefen haft en genomgång av hur lägesbilden på havet ser ut och vilket väder som råder.  

Ute i farleden passerar mängder av fartyg, cirka 70 000 årligen. De flesta är olika typer av handelsfartyg, men även färjor och andra båtar är vanligt förekommande. Med hjälp av en databas innehållande över 25 000 fartyg identifierar bevakningsbåtarna de båtar man ser, och skickar informationen till Sjöcentralerna, som använder det för att skapa sig en lägesbild över havet.  

När klockan är sju serveras frukost, och de som har frivakt äter innan man löser av det sittande vaktlaget, så att alla har möjlighet att äta i lugn och ro. För vaktlaget som befinner sig i styrhytten finns alltid frukt och kaffe att tillgå för att alla skall kunna fokusera sig på uppgiften och hålla koncentrationen uppe, även om konsumtionen minskar i takt med att vågorna ökar.  

– Då fartyget endast har 3 officerare och 4 sjömän i besättningen måste alla vara flexibla och villiga att genomföra arbeten även utanför sina ordinarie sysslor säger Emil Axelsson som är ledningssystemoperatör ombord. 

Ett tydligt exempel är utkikstjänsten, bland fartygets viktigaste sensorer för att upptäcka eventuella faror, men även en viktig del i identifieringen av fartyg, där hjälper motorteknikern och kocken till efter ett schema avpassat för när maskin behöver rondas eller mat lagas. Andra exempel är sjösättning av skeppsbåten och losskastning samt förtöjning av fartyget, vilka involverar alla sjömän.  

Senare beslutar fartygschefen att det är dags att avsluta övervakningen av området och bege sig in mot Karlskrona skärgård för att genomföra de planerade övningarna och dessutom komma i tid till dagens påfyllning av drivmedel. Väl inne i Karlskrona skärgård påbörjas en skyddsövning. Maskintjänstchefen ropar; ”Övning övning, man över bord!”. Alla repeterar, och ett väl inlärt förfarande som engagerar hela besättningen drar igång. Det visar sig vara motorteknikern som fallit över bord, men övriga i besättningen får snabbt upp honom på däck, varefter kocken använder sina sjukvårdskunskaper för att upptäcka och behandla skadorna, med stöd från försteofficeren. Momentet avslutas, utrustningen återställs och fartyget förbereds för förtöjning.  

Väl förtöjda i Örlogshamnen igen påbörjas återställning och rengöring av fartyget, samtidigt som man bunkrar dieselbrännolja och gör fartyget klart för nästa uppdrag.

Ännu en dag till sjöss har passerat. HMS Dristigs besättning har bidragit till att svenska myndigheter har koll på läget i Östersjön, ett av världens mest trafikerade hav.