Chans att få uppleva lite mer

Under lördagen på Tall Ships Races i Halmstad var det dags för särskilt inbjudna ungdomar att få en djupare inblick i hur en framtid inom Försvarsmakten kan te sig.– Det var över förväntan, säger Sixten Littau, efter att ha fått vara med och köra en av stridsbåtarna.

Martin Gunnarsson från Elfsborgsgruppen visar stridsbåten för VIP-inbjudne Sixten Littau. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Andreas Söderström prövade armhävningstestet.
Andreas Söderström prövade armhävningstestet. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Arvid Gårdfeldt fick instruktioner inför flygningen av Björn Gustavsson från FMTS.
Arvid Gårdfeldt fick instruktioner inför flygningen av Björn Gustavsson från FMTS. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Selma Sedelius tillsammans med några av de VIP-inbjudna ungdomarna.
Selma Sedelius tillsammans med några av de VIP-inbjudna ungdomarna. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Andreas Söderström prövade armhävningstestet. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Arvid Gårdfeldt fick instruktioner inför flygningen av Björn Gustavsson från FMTS. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Selma Sedelius tillsammans med några av de VIP-inbjudna ungdomarna. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Sixten Littau, 22 år från Kungsbacka, var en av de cirka femton som nappat på ett utskick om VIP-besök till Försvarsmaktens event under Tall Ships Races. Sixten är intresserad av att arbeta som sjöman ombord på något av flottans fartyg och har tidigare anmält sig till Försvarsmaktens rekryteringskontor på webben. Nu fick han en mejlinbjudan att komma på VIP-besök till evenemanget. Under besöket fick Sixten och de övriga inbjudna information om Försvarsmaktens olika yrken och kunde passa på att ställa alla möjliga och omöjliga frågor till den personal som fanns på plats. De fick också förtur till de olika aktiviteterna, som det annars var långa köer till.

– Stridsbåten var en otrolig upplevelse, säger Sixten.

En annan av de intresserade var Arvid Gårdfeldt, 18 år från Göteborg. Arvid är mest intresserad av ubåtsvapnet, men tvekade inte att sätta sig bakom spakarna på flygsimulatorn för SK 60 (Försvarsmaktens skolflygplan).
– Jag kommer att ansöka till GMU (grundläggande militär utbildning), för jag vill ha det här som yrke, säger Arvid.

– Den som är intresserad av Försvarsmakten och vill vara säker på att inte missa särskilda tillfällen att träffa oss eller anmäla sig till olika aktiviteter, ska absolut anmäla sig på forsvarsmakten.se/
rekryteringskontoret, säger Selma Sedelius, informationschef på Halmstads garnison och ansvarig för rekryteringsverksamheten under Tall Ships Races. Det kan röra sig om sommarkurser, utbildningar eller ett stort evenemang som det här där vi har personal från alla försvarsgrenar, soldater och sjömän såväl som officerare.
– De som var här på VIP-besök idag var otroligt nöjda med allt de fick prova på, och flera tänker söka till nästa GMU, säger Selma.

Under evenemanget har mer än tio tusen intresserade besökt Försvarsmaktens utställningar och simulatorer. Av dessa har cirka 1300 passat på att åka med strids- och gruppbåtarna som kört turer i hamnområdet. 130 intresserade har också registrerat sig i rekryteringsdatabasen.