Besvärande löneproblem ska lösas

I måndagens Svenska Dagbladet skriver Johanne Hildebrandt under rubriken ”Skattebefria våra utlandssoldater” bland annat om soldater på insats i Afghanistan som inte fått ut sin lön.

– Det är trist att behöva säga det, men det stämmer tyvärr och det är naturligtvis helt oacceptabelt. Dessa män och kvinnor gör ett fantastiskt bra jobb i en riskfylld miljö och ska självklart få betalt med korrekt summa och i rätt tid, säger Per-Olof Stålesjö, Försvarsmaktens personaldirektör.

Det handlar om ett femtiotal anställda i internationell insats som inte fick ut sin junilön på grund av brister i inrapporteringen, vilket uppdagades först när de drabbade själva kontaktade löneavdelningen. För ett par anställda stämde inte kontonumren och för dem dröjde lönen ytterligare.

Försvarsmakten undersöker nu var problemet har uppstått och jobbar intensivt för att se till att soldaterna får pengarna så snabbt som möjligt.

– Vi har haft inkörningsproblem i samband med övergången till ett nytt lönesystem, både tekniskt och kunskapsmässigt, men vi ser till att göra dessa löneutbetalningar manuellt. Nu försöker vi komma tillrätta med problemet så att detta inte händer igen, säger Per-Olof Stålesjö.

De personalansvariga för den svenska styrkan i Afghanistan ska leverera en förteckning på de som fått felaktiga löner. Man ser även över tekniken i det nya lönesystemet för att säkra kvaliteten i utbetalningarna. Det vidtas dessutom en rad utbildningsinsatser, både för lönehandläggare och för chefer.