Vägbomb mot svenskt fordon

Vid halvsjutiden på onsdagsmorgonen sårades tre svenska soldater när de attackerades med en vägbomb. Attacken skedde i området omkring fyra mil väster om Mazar-e-Sharif, staden där huvuddelen av den svenska Afghanistanstyrkan är förlagd. De skadade soldaternas anhöriga är underrättade.

Personterrängbil 6. Bilden är från ett tidigare tillfälle. Foto: Anna Norén/Combat Camera/Försvarsmakten

Det var under ett rutinuppdrag tillsammans med afghanska säkerhetsstyrkor som ett fordon med svensk personal attackerades med en vägbomb sydväst om byn Ali Zayi. De skadade svenska soldaterna färdades i en bepansrad personterrängbil 6, också kallad Galt, tillsammans med en handfull ytterligare svenska fordon.

De skadades kamrater begärde omedelbart in sjukvårdshelikopter från Isaf, den internationella säkerhetsstyrkan inom vars ramar svensk trupp verkar, till platsen och sjukvårdspersonal som ingick i enheten genomförde omhändertagande av de skadade svenskarna. 

Inga ytterligare strider med inträffade på platsen och den skadade personalen kunde utan förhinder transporteras med helikopter till Mazar-e-Sharif. Området omkring detonationsplatsen är avspärrat och förstärkning har anlänt.

Den initiala bedömningen är att ingen av de svenska soldaterna har livshotande skador. En har en fotfraktur och han opereras under dagen på det välutrustade tyska fältsjukhuset i Mazar-e-Sharif. De övriga två soldaternas skador är lindriga, de är mörbultade och har ont men inga ben är brutna.

Den svenska Afghanistanstyrkan samarbetar på daglig basis med de afghanska säkerhetsstyrkorna eftersom denna samverkan är en central del i det svenska militära engagemanget i landet.