Utökat afghanskt ansvar

De afghanska säkerhetsstyrkorna tar allt mer ansvar för säkerheten där svensk trupp verkar. Som ett led i denna utveckling har de nu etablera fyra nya patrullbaser i det emellanåt oroliga området omkring fyra mil väster om Mazar-e-Sharif, staden där Sverige har sin huvudbas.– Den här positiva utvecklingen av de afghanska säkerhetsstyrkornas förmåga och ökade närvaro väster om Mazar gör också att svensk trupp nu kan lämna sin permanenta närvaro på kullen i byn Ali Zayi, säger Rickard Johansson, chef för den svenska Afghanistanstyrkan.

Under det senaste året har hundratals svenska soldater arbetat med kullen i Ali Zayi som bas. Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera/Försvarsmakten
Från basen på kullen är det milsvid utsikt över de omkringliggande byarna i området.
Från basen på kullen är det milsvid utsikt över de omkringliggande byarna i området. Foto: Josef El Mahdi/FS 21/Försvarsmakten
Mellan uppdragen som utgått från basen på kullen har soldaterna ägnat tiden åt fysisk träning, vila och vård av materiel.
Mellan uppdragen som utgått från basen på kullen har soldaterna ägnat tiden åt fysisk träning, vila och vård av materiel. Foto: Josel El Mahdi/FS 21/Försvarsmakten
De afghanska säkerhetsstyrkorna tar ett allt större ansvar för säkerheten och som ett led i denna utveckling lämnar den svenska styrkan nu sin permanenta närvaro i basen i Ali Zayi.
De afghanska säkerhetsstyrkorna tar ett allt större ansvar för säkerheten och som ett led i denna utveckling lämnar den svenska styrkan nu sin permanenta närvaro i basen i Ali Zayi. Foto: Josel El Mahdi/FS 21/Försvarsmakten
Från basen på kullen är det milsvid utsikt över de omkringliggande byarna i området. Foto: Josef El Mahdi/FS 21/Försvarsmakten
Mellan uppdragen som utgått från basen på kullen har soldaterna ägnat tiden åt fysisk träning, vila och vård av materiel. Foto: Josel El Mahdi/FS 21/Försvarsmakten
De afghanska säkerhetsstyrkorna tar ett allt större ansvar för säkerheten och som ett led i denna utveckling lämnar den svenska styrkan nu sin permanenta närvaro i basen i Ali Zayi. Foto: Josel El Mahdi/FS 21/Försvarsmakten

Operationsbasen på kullen i byn Ali Zayi har använts på daglig basis sedan juni i fjol och har under det senaste året varit värdefull för den svenska styrkans möjlighet att kunna verka i området. Närheten till byn Ali Zayi och de intilliggande byarna har många gånger varit betydelsefull för att hindra upprorsgrupper att få ordentligt fotfäste i området.

Strider i området

Under året som har passerat sedan den svenska styrkan etablerade permanent närvaro i Ali Zayi har svensk trupp också varit inblandad i ett antal strider i området.
– Men tack vare svensk trupps uthållighet har vi visat för både våra kamrater i de afghanska säkerhetsstyrkorna och våra fiender att vi inte, även om det emellanåt varit både svårt och farligt, lämnar detta område i sticket, säger Rickard Johansson.

Afghanskt säkerhetsansvar

Denna uthållighet är en av förklaringarna till att de afghanska säkerhetsstyrkorna nu själva väljer att utöka sin närvaro i området väster om Mazar-e-Sharif. Detta är också helt i linje med målen för såväl den afghanska regeringen som för Isaf, den internationella säkerhetsstyrkan inom vars ramar svensk trupp verkar. Med start under sommaren 2011 ska de afghanska säkerhetsstyrkorna börja ta över säkerhetsansvaret i delar av landet. I Mazar-e-Sharif, där huvuddelen av den svenska styrkan är förlagd, kommer afghanerna själva att ta över säkerhetsansvaret om ett par veckor.

Resurser frigörs

– Kullen har fyllt en viktig funktion under det gångna året. Men tack vare att afghanerna nu etablerar fyra baser i området frigörs också svenska resurser i form av soldater som tidigare varit bundna till kullen. Resultatet av denna utveckling blir att vi kan genomföra fler patruller tillsammans med afghanerna och även får en ökad valfrihet att skicka enheter till de platser där de för stunden gör mest nytta, säger Mathias Johansson, ställföreträdande kompanichef för det skyttekompani som under senare tid bemannat kullen.

Prioriterat område

Området omkring byn Ali Zayi kommer med andra ord även fortsättningsvis att vara ett högt prioriterat område för den svenska Afghanistanstyrkan. I dag genomför den svenska Afghanistanstyrkan snart sagt inga uppdrag på egen hand, utan den arbetar ständigt tillsammans med de afghanska säkerhetsstyrkorna som också leder planeringen, genomförandet och utvärderingen av olika insatser.

Steg i rätt riktning

- Det är mycket bra att de afghanska säkerhetsstyrkorna nu tar ett större ansvar i det aktuella området. Hela det svenska uppdraget går ju åt på att utveckla afghanernas förmåga för att de efter hand ska kunna vara helt självgående. Det här är ett viktigt steg i den riktningen, säger Rickard Johansson.