Svenska och afghanska officerare strider tillsammans

Den afghanska armén växer snabbt men mycket återstår att göra. I en gemensam stridsledningscentral coachar svenska officerare sina afghanska kollegor i operationsplanering.

Kaptenen Said Saadullah har varit i armén i åtta år och är nu stridsledningsofficer. Foto: Josef el Mahdi/Försvarsmakten
Afghanske generalen Farooq och Rickard Johansson, chef för den svenska Afghanistanstyrkan FS21.
Afghanske generalen Farooq och Rickard Johansson, chef för den svenska Afghanistanstyrkan FS21. Foto: Josef el Mahdi/Försvarsmakten
I det oroliga området 40 kilometer väster om Mazar-e-Sharif patrullerar plutonen Alpha Quebec som en del av operationen.
I det oroliga området 40 kilometer väster om Mazar-e-Sharif patrullerar plutonen Alpha Quebec som en del av operationen. Foto: Josef el Mahdi/Försvarsmakten
Från Camp Shaheen har just en ny kull rekryter utexaminerats.
Från Camp Shaheen har just en ny kull rekryter utexaminerats. Foto: Josef el Mahdi/Försvarsmakten
Afghanske generalen Farooq och Rickard Johansson, chef för den svenska Afghanistanstyrkan FS21. Foto: Josef el Mahdi/Försvarsmakten
I det oroliga området 40 kilometer väster om Mazar-e-Sharif patrullerar plutonen Alpha Quebec som en del av operationen. Foto: Josef el Mahdi/Försvarsmakten
Från Camp Shaheen har just en ny kull rekryter utexaminerats. Foto: Josef el Mahdi/Försvarsmakten

– Här, här och här ska vi söka. Informationen vi har säger att det kan finnas vapen där. Samlade runt ett bord på den afghanska armébasen Camp Shaheen utanför Mazar-e-Sharif står fem svenska och afghanska officerare och två tolkar. Den som för ordet och pekar på kartan heter Said Saadullah, kapten och stridsledningsofficer vid 3:e brigaden.

Planeringen gäller operationen Ebtekar 2, ”Initiativ” på dari. I det oroliga området 40 kilometer väster om Mazar-e-Sharif, där en del byar har bördiga fält som bevattnas av Balkh-floden och andra mest är snustorrt damm, ska de afghanska säkerhetsstyrkorna ta ett större ansvar för säkerheten. Det är planen.

Ute i fält röjer afghanska soldater vägbomber och söker bland annat efter vapen och bombfabriker, ensamma eller med stöd av svensk eller finländsk trupp. Den svenska Afghanistanstyrkan stöttar även med specialresurser som spaning från luften med obemannade flyg och med sjukvårdsteam.

Under operationen har flera mindre vapenbeslag gjorts och sammanlagt omkring 50 vägbomber har hittats och oskadliggjorts. Flera ledargestalter för talibangerillan sitter nu gripna av myndigheterna, bland dem talibanernas skugguvernör för Balkh-provinsen.

Men även på Camp Shaheen arbetas det sida vid sida. I den gemensamma stridsledningscentralen som satts upp har den afghanske generalen Farooq Ahmadi gemensam morgonbriefing med chefen för den svenska Afghanistanstyrkan, översten Rickard Johansson.

– Jag ser det som en framgång att vi arbetar så nära varandra. Vårt uppdrag i Afghanistan bygger helt på att stötta de afghanska säkerhetsstyrkorna och hjälpa dem att uppnå möjligheten att garantera säkerheten för sitt land och dess befolkning, säger Rickard Johansson.

För närvarande uppgår den afghanska nationella armén till 164 000 soldater och målet är att utbilda ytterligare några tusen under hösten. I början av juli utexaminerades 1 400 soldater på Camp Shaheen.

Utbildningen av ANA är ingen picknick. Svenska officerare som coachar afghanska kollegor ger en bild att att många soldater på papperet inte är detsamma som färdigutbildade soldater. Den afghanska arméns enheter saknar ibland grundläggande färdigheter. Att ta ut ”grids” – koordinater på karta för att ange position – är inte enkelt för den som knappt är läskunnig. Men ibland kan inlärningskurvan, som exempelvis för personalen här i stridsledningscentralen, peka brant uppåt.

– Man ska inte glömma att det är coachning och mentorering som vi ska syssla med. De afghaner vi arbetar med här visar en stor vilja att ta till sig goda råd, säger Rickard Johansson. Said Saadullah, den afghanske armékaptenen med infanteriets bergssiluett på uniformens ärm, är nöjd med stödet. Han, som varit i armén i åtta år, lyfter fram att ANA bit för bit har ersatt den gamla ryska taktiska modellen med en Nato-inspirerad.

– Ett exempel är att den ryska taktiken som man tidigare lärde ut i ANA medförde att vi fick stora förluster, både bland våra soldater och för civila, säger Said Saadullah.

Han gillar guidningen i stridsledningscentralen, operationsofficer som han är: – Jag hoppas att vi kan ge och ta. Svenska officerare är bra på planering, ni är noggranna. Vi i ANA har god stridserfarenhet så vi vet hur det ser ut på fältet.