SkyddC i Kanada

Counter Terrorism Technology Centre (del av Research and Development Canada) arrangerar, för åttonde gången, Nato-övningen Precise Response under sommarmånaden juli. Bland de cirka 330 deltagarna från tio nationer finns Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) representerade. Syftet med övningen är att öva mulitnationell interoperabilitet i en realistisk CBRN-miljö (kemisk, biologisk, radiologisk, nukleär).

Övningen genomförs på den kanadensiska basen i Suffield, cirka 26 mil från Calgary. Det är en imponerande anläggning som innehåller utomhus- och inomhusträningsanläggningar för att öva med kemiska, biologiska och radiologiska stridsmedel. Här kan man också bygga upp olika träningsscenarios i till exempel terroristlaboratorier, grottor, postkontor, hotellrum, lagerlokaler, flygplan och bilar. Allt för att utveckla Natos och övriga nationers förmåga att kunna hantera CBRN-hot.

SkyddC deltar bland annat med 201.Lätta Rekgruppen och med en expert som får möjlighet att arbeta i det kanadensiska mobila C-labbet. Den svenska styrkan lämnade Umeå i slutet av förra veckan med förväntningen att den container med materiel som skickats redan vecka 20 skulle vara framme. Så var dock inte fallet.

De första dagarna ägnades åt genomgångar, förberedelser och till att försöka få fram exakta besked om var containern befann sig och när den skulle komma till övningsområdet. Klockan 08.30 den 13 juli fick vi äntligen se en lastbil rulla in med vår efterlängtade container och vi kunde börja lasta ur och sortera materiel och instrument.

Under torsdagen genomförde vi Lab 101 inom C, B och R. Detta moment ger respektive nation tillfälle att kontrollera detektionsinstrument och provtagningsutrustning. Den kanadensiska övningsledningen får också en kvittens på att alla har kunskap och färdigheter att hantera de farliga ämnen som vi kommer att öva med senare under övningen.