Samarbete ger säkrare kust

Under fredagsmorgonen den 8 juli oskadliggjordes en mina från andra världskriget i vattnen utanför Falsterbo i Skåne. Tillsammans har Kustbevakningen och Försvarsmakten bidragit till en säkrare kust, helt i linje med den överenskommelse om utökat samarbete som i veckan skrevs på i Visby.

150 kilogram sprängämne detonerar Foto: Kustbevakningen
Minan låg på 17 meters djup
Minan låg på 17 meters djup Foto: Försvarsmakten/4.sjöstridsflottiljen
Genomgång före sprängning tillsammans med Kustbevakningen
Genomgång före sprängning tillsammans med Kustbevakningen Foto: Försvarsmakten/Fjärde sjöstridsflottiljen
KBV 286 var bas för röjdykarna
KBV 286 var bas för röjdykarna Foto: Försvarsmakten/Fjärde sjöstridsflottiljen
Minan låg på 17 meters djup Foto: Försvarsmakten/4.sjöstridsflottiljen
Genomgång före sprängning tillsammans med Kustbevakningen Foto: Försvarsmakten/Fjärde sjöstridsflottiljen
KBV 286 var bas för röjdykarna Foto: Försvarsmakten/Fjärde sjöstridsflottiljen

Sportdykare hade hittat minan, som fastnat i ett gammalt vrak, och larmade Kustbevakningen som i sin tur tog kontakt med marinens röjdykare. Tidigt under fredagsmorgonen oskadliggjordes så minan genom att en sprängladdning placerades intill minan och fick den att detonera. Minan var av tyskt ursprung och innehöll 150 kilo sprängmedel. Röjdykarna utgick ifrån Kustbevakningens fartyg, KBV 286, från Skanör med personal från Helsingborg.

–Sprängningen gick som planerat och det nära samarbetet med Kustbevakningen är ovärderligt i dessa fall, säger Ammunitionsröjningsledaren Claes Annvik från 4.sjöstridsflottiljen.

I det aktuella området fälldes ett stort antal minor under de båda världskrigen. Totalt fälldes 165 000 minor i Östersjön varav marinen uppskattar att cirka
30 000 minor ligger kvar på havsbotten. Ofta är minorna både bevuxna och rostiga, men de ska dock alltid behandlas som farliga, då man inte kan utesluta risker med sprängmedlet. Om man påträffar vad som kan vara en mina är det mycket viktigt att man larmar Räddningstjänsten eller Kustbevakningen samt märker ut den aktuella platsen. Man ska under inga omständigheter vidröra objektet.