PR 11 - En nyttig övning

De senaste sex dagarna har 201.Lätta Rekgruppen ingått i ett internationellt sammansatt team. Det har varit en erfarenhet som de kommer att ha stor nytta av vid eventuella kommande insatser.

201.Lätta Rekgruppen har ställts inför många olika scenarier som varit både komplicerade och utmanande. Vid ett tillfälle fick de gå in i en lägenhet där man misstänkte att botulinumtoxin framställdes. När gruppen kom in i lägenheten hittade man ett antal olika tecken på att det fanns fog för misstankarna, bland annat fanns det ett värmeskåp, en microvågsugn, handskbox, böcker, e-postkonversation och arbetsanteckningar som beskrev hur detta mycket giftiga ämne tillverkas. Insatsen genomfördes under tysk ledning och till sin hjälp fick gruppen en tysk B-expert och ett EOD-team (Explosive Ordnance Disposal). Uppgiften gick ut på att undersöka lägenheten noggrant, ta prov på intressanta ”hot spots” och sedan skicka dessa till laboratorium för analys. 

Tidigt en morgon fick 201.Lätta Rekgruppen order om att göra sig beredda för insats. Det hade kommit underrättelser om att det pågick onormal aktivitet vid ett café i en by. Stora tunnor levererades till byggnaden nattetid och lokalbefolkningen rapporterade att de sett döda djur och känt en stark, illaluktande doft. Det fanns också underrättelser om att två av de ledande milismännen hade stämt träff på caféet. Efter några timmars väntan och förberedelser fick gruppen slutligen sin order:
– Genomsök caféet, leta efter: dokument, farliga ämnen och andra underrättelser. Var också beredda på att ta prover. Efter en metodisk och effektiv rekognosering av den aktuella platsen kunde man konstatera att det inte fanns några tecken på att det förekom någon olaglig verksamhet. Detta var ett, i många hänseenden, realistiskt scenario då det mycket väl kan hända att underrättelser är felaktiga och man helt enkelt inte hittar något misstänkt.

Ett annat realistiskt scenario som gruppen ställdes inför var "The collapsed hospital". Sjukhuset i staden hade blivit beskjutet och låg nu i ruiner. Nattetid hade smygande män uppmärksammats med olika instrument. Misstankar fanns att de letade efter strålkällor som vanligtvis finns på sjukhus. 201.Lätta Rekgruppen fick nu till uppgift att söka av ruinerna, lokalisera eventuella strålkällor, mäta och märka ut dessa. För att vara säkra på att där inte fanns oexploderad ammunition hade de understöd av ett australiensiskt EOD-team. Efter ett par timmars hårt arbete hade gruppen lyckats detektera och märka ut sju strålkällor som senare togs omhand av en annan grupp.

Utöver 210.Lätta Rekgruppen har även en kemist från SkyddC varit på plats under övningen. Hans uppgift har varit att arbeta i det kanadensiska mobila kemilaboratoriet och utbyta erfarenheter. Dessutom har han agerat som gruppens expert vid en del insatser.

Det kanadensiska kemilabbet togs fram inför OS i Vancouver 2010 för att kunna analysera prover på plats under evenemanget och har även använts vid G 8- och G 20-möten i Kanada. Labbet är byggt på en 40 fots trailer med utskjutbara väggar. Det är byggt för att rymma mycket instrumentering och att kunna ha en hög provgenomströmning.

– Utbytet med det kanadensiska mobila kemilabbet har varit mycket givande för båda parter då det finns få liknande enheter att utbyta erfarenheter med. Jag har fått många idéer och lösningar som jag tar med mig hem, säger Magnus efter att ha jobbat där i tre veckor.

Övningen lider mot sitt slut och nu återstår bara att packa ihop all materiel i den container som ska skickas hem till Umeå. Det har varit en fantastiskt lärorik övning och vi har fått många nyttiga erfarenheter inför framtiden. Vi kan också konstatera att Sverige står sig väl i konkurrensen med övriga nationer, både när det gäller materiel och metoder. Med allt det vi lärt oss under dessa tre veckor kommer CBRN-kompaniet att bli ännu bättre.

– Gruppen har gjort ett så bra intryck att vi benämnts som ett SIBCRA(Sampling Identification Chemical Radiological Agents)-team av andra nationer, berättar den svenska delegationschefen. Många av insatserna genomfördes i den kanadensiska inomhusträningsanläggningen och det har gett oss många nya infallsvinklar inför vår kommande byggnation av en liknande anläggning.