Nytt samarbete mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen

Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson, och Kustbevakningens generaldirektör Judith Melin, tecknade i dag ett avtal för ett utökat samarbete mellan myndigheterna. Undertecknandet gjordes ombord på Kustbevakningens fartyg Triton i samband med ett seminarium under Almedalsveckan i Visby.

Korvetten Sundsvall används bland annat vid sjöövervakning Foto: Anna Norén/Combat Camera

Försvarsmakten och Kustbevakningen har tillsammans tagit fram en handlingsplan för vad samarbetet ska innefatta. Det handlar exempelvis om försvarsplanering, sjöövervakning, övningsverksamhet och utbyte av sjöinformation.

-  Det känns mycket bra att i dag ha tagit ytterligare ett steg i vårt samarbete med Kustbevakningen. Genom samverkan och samutnyttjande av resurser kan vi nu uppnå bättre effektivitet i våra verksamheter, säger Ulf Bengtsson.

Under hösten påbörjas samarbeten kring certifiering och årsprov av dykeriverksamhet samt utveckling av kvaliteten i sjölägesinformation. Under kommande år görs en översyn av gemensam övningsverksamhet, larmrutiner, beredskap och resurser inom området räddningstjänst.