Nyckeln till Analyshuset

I juni överlämnade Fortifikationsverket ”nyckeln” till det nya analyshuset. Första hyresgästen är den CBRN-analysgrupp som ingår i 1.CBRN-kompaniet vid SkyddC.

Chefen för Analysgruppen Anders Löfgren klipper bandet. Foto: Göran Ågren / SkyddC
Invigningsceremoni med deltagare från garnisonen samt inbjudna gäster.
Invigningsceremoni med deltagare från garnisonen samt inbjudna gäster. Foto: Göran Ågren / SkyddC
Invigningsceremoni med deltagare från garnisonen samt inbjudna gäster. Foto: Göran Ågren / SkyddC

En av CBRN-kompaniets delförmågor är att kunna analysera prover med misstänkt kemiskt, biologiskt eller radioaktivt innehåll. Analysgruppen ansvarar för denna förmåga.

Under 2006 levererade Försvarets Materielverk tre containerbaserade mobila laboratorier till Försvarsmakten. Ett för respektive ämnesområde. Under perioden därefter och fram till idag har ett flertal tillfälliga lösningar nyttjats för uppställning av laboratorierna samt arbetsutrymmen för personalen.  Behovet av ett ”analyshus” har efterhand blivit mer påtagligt inte minst ut arbetsmiljösynpunkt.

Ett arbete startades redan 2006 för att ta fram ett underlag för projektering av en lämplig byggnad. Därefter har projektet drivits av Fortifikationsverket. Den praktiska lösningen blev till slut att bygga om den byggnad som tidigare benämnts Teknikhallen till ett analyshus.

Det ombyggda huset innehåller en större hall för uppställning av laboratoriecontainrarna samt fordon. I anslutning till hallen finns förråds- och materielvårdsutrymmen. För att förbättra arbetsmiljön har också tre laboratoriesalar inrättats så att delar av verksamheten kan flyttas ut ur de mobila laboratorierna. Det nya analyshuset innehåller även kontors- och personalutrymmen samt en grovlektionssal med dragskåp.