Insats i Albertina

Äntligen har övning Precise Response börjat på allvar för 201.Lätta Rekgruppen. Nu har vi genomfört fem insatser som nationellt team och från torsdag ingår vi i en internationellt sammansatt enhet tillsammans med sex andra nationer.

Bakgrund

De öppna striderna i Albertina har upphört och istället har parterna inriktat sig mot att bekämpa den internationella styrkan som vårt förband tillhör. Parterna har hotat med att använda alla möjliga medel för att nå sina mål. Det finns klara indikationer om att de kan ha tillgång till mindre mängder kemiska stridsmedel.

Albertina har inte haft ett känt B-vapenprogram. Parterna har dock både kompetens och möjlighet att tillverka mindre mängder av enkla biologiska stridmedel med improviserade utspridningsanordningar.

Inga uppgifter tyder heller på att nationen har haft ett kärnvapenprogram. Radioaktiva strålkällor har funnits i stor utsträckning, främst inom industrin, sjukvården och utbildningsväsendet.

Albertina var före kriget en starkt industrialiserad nation i nivå med Sverige. Under de två år som kriget har pågått har den industriella infrastrukturen och säkerheten förfallit. De större TIM (Toxic Industrial Material) -objekten som man har identifierat är en oljeterminal och en gödselfabrik.

Verksamhet

Termometern visade + 37 grader när 201.Lätta Rekgruppen tog på sig sina C-stridsdräkter och skyddsmasker för att göra sig redo för den första insatsen – en inledande rekognosering med möjlig provtagning i ett misstänkt laboratorium. När de kom in i rummet möttes de av propagandaaffischer, böcker med bland annat recept på senapsgas, flaskor, dunkar och provrör i mängder. Gruppen förstod rätt snart vad som var mest intressant med hjälp av underrättelser och detektionsresultat. De tog därför ett vätskeprov på en misstänkt substans. Efter analys i C-labbet bekräftades de resultat som instrumenten visat.

Tisdagen innehöll två moment. Det första utspelade sig i Albertinas postkontor där personalen upptäckt ett brev som läckt ut någon form av kristalliserat pulver. Frågan var om detta var farligt och om personalen löpte någon risk att bli sjuka.

En effektivt genomförd insats gjorde att alla fick en välbehövlig vila innan det var dags för ett scenario som gick ut på att detektera ett antal strålkällor och genomföra en provtagning av ett radioaktivt pulver.

Kanada bjuder verkligen på hastiga väderomslag; från 35 grader Celsius och strålande sol från en molnfri himmel till endast 15 grader Celsius, regn och storm över en natt. Onsdagen bjöd alltså på ett övningsväder som vi svenskar är mer vana vid. Båda momenten utspelade sig i laboratoriemiljö, först ett kemiskt labb och därefter ett biologiskt. Det senare bjöd på den hittills största utmaningen, då det i dagsläget inte finns tillräckligt tillförlitliga detekteringsinstrument för biologiska ämnen. Stora krav ställs därför på naturvetenskapliga kunskaper för att bland annat få förståelse för olika framställningsprocesser.

Sammanfattning

De första uppgifter blev en lämplig uppvärmning i dubbel bemärkelse inför de kommande insatserna. Gruppen fick dels vänja sig vid att arbeta i full skyddsutrustning i den tryckande värmen och dels validera sina metoder i komplexa miljöer med skarpa ämnen.

– Gruppen har jobbat på bra och kan väl mäta sig med sina kollegor från de övrig länderna, säger en nöjd styrkechef.

Från torsdag morgon ställs 201.Lätta Rekgruppen i en internationellt sammansatt enhet bestående av grupper från Belgien, Tyskland, Kanada, Spanien, Frankrike och Storbritannien.