Inget beslut om förlängning av EUTM

I dagsläget finns inget beslut om att förlänga utbildningsinsatsen av den somaliska regeringens säkerhetsstyrkor. Ett besked från EU kan i bästa fall komma i månadsskiftet juli/augusti. Därefter ska regeringen fatta beslut om ett eventuellt svenskt deltagande.

– Ansökningstiden för EUTM omgång 3 går ut den 17 juli och först därefter kommer alla ansökningar att granskas. Preliminärt uttagen personal ska också genomgå tester vid Rekryteringsmyndigheten innan slutlig antagning görs, säger Alf Norbäck på armétaktiska staben i Högkvarteret.

Uttagning och utbildning kommer preliminärt att ske enligt följande program:

Vecka 136                 Tester vid Rekryteringsmyndigheten
Vecka 137                 Besked om slutlig antagning
Vecka 138-139        Utbildning inför insats
Vecka 140-141        Rotation Uganda

– I uttagningsprocessen finns det ingen möjlighet att ge information om enskilda ansökningar. Uttagen personal kommer kontaktas av ATS och FM HRC för vidare instruktioner, säger Alf Norbäck.