Försvarsmakten, en del av Almedalen

Försvarsmakten har varit på plats i Visby under Almedalsveckan som del av Säkerhetspolitiskt sommartorg och med HMS Carlskrona förtöjd i hamnen. Fartyget räknar med att under fredagen komma upp i drygt 1 500 besökare som varit ombord under allmänhetens visning. Varje besökare har fått gå runt på fartyget under guidning av någon av de sjömän som deltog i insatsen i Adenviken och få en inblick i vad det innebär en del av Försvarsmaktens verklighet.

Korpral Mikael Björkman har tjänstgjort på HMS Carlskrona under Almedalsveckan. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Ombord HMS Carlskrona finns under veckan en besättning på 38 män och kvinnor. En av dessa är korpral Mikael Björkman från Växjö. Han är systemtekniker ombord, vilket betyder att han bland annat ansvarar för fartygets IT- och ledningssystem.
– Det har varit långa dagar här i Visby, vi har jobbat från morgon till sen kväll med att visa fartyget för besökare, vanlig vakttjänst och representation på kvällar för inbjudna gäster, säger Mikael.

Dessutom har Mikael hunnit gå på flera seminarier som intresserat honom.
– Jag lyssnade på ett seminarium om att komma hem efter utlandsmission, något som jag direkt kan känna igen då jag för några månader sedan kom hem efter insatsen utanför Somalias kust. Intressant att höra hur Försvarsmakten planerar sitt veteranstöd i framtiden men också jämföra med civila organisationer som Röda korset.

Mikael Björkman är positiv till att Försvarsmakten deltar i evenemang som detta.
– Detta ger oss möjlighet att visa upp vad vi gör och vilka vi är. Vi är stolta över det arbete vi gör både i Sverige och utomlands.

Utöver allmänhetens visning så har fartyget också använts som plattform för särskilt inbjudna gäster. Bland dessa märks överbefälhavarens mottagning som samlade drygt 200 personer och Försvarsmedicincentrums rundvandring och information för 50 personer från sjukvården på Gotland. Besöken har också inkluderat företrädare för regering och opposition, myndighetschefer och representanter för näringslivet.

Säkerhetspolitiskt sommartorg, som är den andra delen av Försvarsmaktens satsning, är ett gemensamt paraply med andra organisationer och myndigheter. Torget samlar till seminarier med säkerhetspolitiskt fokus. Under veckan genomförs 29 stycken med 30-150 besökare per tillfälle.

Försvarsmaktens övriga engagemang har främst gällt seminarier och kontakter rörande personalförsörjningen med fokus på näringsliv och kommuner/landsting. Målet är att under hösten finna lösningar vad gäller tidvis tjänstgörande soldater inför kommande lagförslag.

Sjöfartsnäringens seminarier och diskussioner om sjömansyrkets förutsättningar samt skyddet av fartyg till sjöss på internationellt hav har också varit av intresse tack vare HMS Carlskronas närvaro. I anslutning till fartyget har vi provat en rekryteringscontainer med information om soldat- och sjömansyrket samt hemvärnet. Uppmärksamhet har också riktats mot de kostnader som Försvarsmakten har haft för detta och om det ligger inom vårt uppdrag.

Jimmie Adamsson, informationschef 3.sjöstridsflottiljen
Erik Lagersten, informationsdirektör Försvarsmakten