Fel löner till soldater i Afghanistan

Omkring 50 befattningshavare som just nu tjänstgör i FS 21 i Afghanistan har fått felaktiga löneutbetalningar. Genomgående har beloppen varit allt för låga.

– Jag har fått uppgifter om bland annat en befattningshavare som i sitt lönebesked fått beloppet 41 kronor, berättar överstelöjtnant Ulf Starefeldt. Det är stötande och något som ska rättas till snarast.
För soldaterna som tjänstgör i Afghanistan är det viktigt att löneutbetalningarna fungerar. Räcker inte pengarna till räkningar och andra utgifter hemma kan det ta fokus från det arbetet och därigenom öka riskerna.
– Vi har nu begärt fram listor på dem som fått fel lön, säger Ulf Starefeldt. Trots semestertider ska detta prioriteras för att snarast rättas till.
Orsaken till felet ligger i det datasystem där uppgifterna för personal knappats in. Uppgifterna ska nu kontrolleras ytterligare en gång så att felet inte upprepas.
På fredagseftermiddagen hade samtliga felaktiga löner – utom en - rättats till. Den siste väntades få sin rätta lön inom en mycket snar framtid.