Ytterligare strid i Afghanistan

Samma svenska enhet som tidigare i dag och under gårdagen hamnade i strid hamnade även under tisdagseftermiddagen i ännu en strid tillsammans med sina kollegor från afghanska armén. Inga svenska soldater skadades i striden och det var den tredje striden för samma grupp soldater sedan i går.

Det var strax efter klockan två på eftermiddagen svensk tid som den svenska enheten hamnade i strid i närheten av byn Chaqma Choqur i provinsen Jowzjan i de sydvästra delarna av det svenska ansvarsområdet. 

Den svenska enheten blev beskjuten med raketgevär och finkalibrig eld från flera olika fientliga eldställningar. Redan i stridens inledning begärde de svenska soldaterna in flygunderstöd från Isaf, den internationella säkerhetsstyrkan inom vars ramar svensk trupp verkar.

Striden varade i ungefär en timme och avklingade efter att flygunderstöd anlänt. Den svensk-afghanska styrkan kunde därefter fortsätta sitt planerade uppdrag.

Den svenska enheten består av ett 15-tal svenska soldater samt deras afghanska tolkar. Fordonen de färdas i är bepansrade terrängbilar av modellen Personterrängbil 6, ofta kallad Galt. Den svenska enheten arbetar tillsammans med en större afghansk arméenhet bestående av ett 30-tal fordon.

Den svenska Afghanistanstyrkan samarbetar på daglig basis med de afghanska säkerhetsstyrkorna eftersom denna samverkan är en central del i det svenska militära engagemanget i landet.