Visbykorvetter i hetluften

Visbykorvetterna HMS Helsingborg och HMS Härnösand avslutar fredag 3 juni tre veckors övningar till sjöss inom ramen för Flag Officer Sea Training, FOST i Storbritannien. Det som återstår innan korvetterna återvänder till Sverige är fortsatta övningar och slutinspektion.

De svenska sjömännen ombord på korvetterna fick slita mycket hårt för att klara sina stridsuppgifter, hela tiden under luppen av brittiska instruktörer. Foto: Carl-Johan Andersson/Försvarsmakten
De svenska besättningarna fick också öva omhändertagande av simulerade stridsskador.
De svenska besättningarna fick också öva omhändertagande av simulerade stridsskador. Foto: Carl-Johan Andersson/Försvarsmakten
Elin Svensson, sonarofficer.
Elin Svensson, sonarofficer. Foto: Carl-Johan Andersson/Försvarsmakten
De svenska besättningarna fick också öva omhändertagande av simulerade stridsskador. Foto: Carl-Johan Andersson/Försvarsmakten
Elin Svensson, sonarofficer. Foto: Carl-Johan Andersson/Försvarsmakten

Initialt tillbringade korvetterna första veckan delvis vid kaj. Man genomförde förberedelser inför kommande övningar till sjöss där inre och yttre strid skulle tränas och som varje vecka kulminerade med det så kallade torsdagskriget.
– Vi fick optimala förutsättningar för att träna, den engelska sydkusten bjöd på vindar runt 20 meter per sekund och vågor kring tre meter. Besättningen utmärkte sig och levererade effekt under synnerligen tuffa förhållanden, säger kommendörkapten Mats Agnéus, fartygschef på HMS Helsingborg.

Sammansatt styrka

Den styrka som Visbykorvetterna tillhört under övningen har även rymt fregatter från Storbritannien, Tyskland, USA och Spanien. I området har även stridsflyg funnits tillhörande det amerikanska hangarfartyget George W Bush. FOST genomförs under stor press och brittiska marinofficerare och experter kontrollerar löpande vad besättning och fartyg presterar. De svenska sjömännen ombord på korvetterna fick slita mycket hårt för att klara sina stridsuppgifter och samtidigt öva omhändertagande av simulerade stridsskador, hela tiden under luppen av 22 brittiska instruktörer och observatörer.

Mångsidig personal

– Vi är mycket nöjda med det vi åstadkommit så här långt. Våra fartyg och besättningar får mycket beröm av instruktörerna. De är imponerade av den mångsidighet som vår personal uppvisar, en sonarofficer kan utöver sin huvudtjänst även jobba med närförsvar, köra skeppsbåt, delta i inre skyddet, vara vaktansvarig vid kaj och utbildad sjukvårdare, säger kommendörkapten Carl-Johan Andersson, divisionschef för korvetterna.
Marinen har skickat korvetter, ubåtar och amfibieförband till FOST, Royal Navy i omgångar sedan 1999.