Vägbomb i Afghanistan

Strax efter klockan nio, svensk tid, på tisdagsförmiddagen attackerades en svensk enhet i de västra delarna av det svenska ansvarsområdet. Inga svenska soldater skadades i attacken.

Den svenska personal som var inblandad i striden färdas i bepansrade terrängbilar av modell RG32, så kallade Galtar. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten

Det var under ett uppdrag norr om byn Qush Tepah i Jowzjanprovinsen som den svenska enheten var på uppdrag tillsammans med afghanska arméenheter när styrkan attackerades med en vägbomb. I samband med att vägbomben exploderade öppnade motståndarna även eld mot den svensk-afghanska styrkan med finkalibriga vapen. Motståndarnas eldgivning besvarades omedelbart.

Den svenska enheten kallade omedelbart in flygunderstöd som omgående skickades till platsen för striden. När flyget anlände hade situationen lugnat ner sig och ingen vapeninsats från luften genomfördes.

Den svenska personalen på plats består av ett 15-tal soldater samt deras afghanska tolkar. De färdas i bepansrade terrängbilar som går att strida ifrån utan att personalen i fordonen behöver göra avsittning. Fordonet heter personterrängbil 6 men kallas i dagligt tal för Galt.

Den svenska enheten fortsätter nu tillsammans med sina afghanska kollegor det planerade uppdraget.