Utbildningsplatser för GMU omgång 3 och 4 klara

Försvarsmaktens rekrytering och anställning av soldater har gått över förväntan. Anställningsbehovet har därför minskats vilket får till följd att Försvarsmakten kommer att ta in färre rekryter till omgång tre och fyra av GMU, som startar i höst.

De orter som genomför utbildning för omgång 3 under perioden 8 augusti 2011 – 28 oktober 2011 är Ledningsregementet i Enköping, Trängregementet  i  Skövde och Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, i Halmstad.
Dessutom genomför Hemvärnet utbildning på en rad platser i landet.
Det förband som genomför utbildning för omgång 4, 26 september – 16 december 2011 är Norrbottens regemente, I 19 i Boden.