Ubåtsräddningsövning i Medelhavet

HMS Belos, Första ubåtsflottiljens ubåtsräddnings- och dykerifartyg, deltar i den två veckor långa internationella övningen Bold Monarch i Medelhavet utanför den spanska kusten. Nu har man klarat av den första veckan.

Förmiddagens observatörer får en genomgång av ubåtsräddningsofficeren om hur räddningssystemen är uppbyggda. Foto: Daniel Postek/Försvarsmakten

Besättningen ombord på HMS Belos är vana vid ett högt tempo med många internationella intressenter som observatörer ombord. Observatörerna embarkerar fartyget tidigt på morgonen för att kunna insupa alla intryck från de olika delmoment som övningen går ut på.

Antal, nationalitet och expertisområde på observatörer varierar från dag till dag. Som mest har 70 besökare varit ombord samtidigt. En mycket ansenlig siffra med tanke på att besättningen normalt endast är 35 till antalet.

Besättningen jobbar strukturerat och enligt rutin ombord medan observatörerna guidas mellan olika stationer. Förhoppningen är att erhålla nya erfarenheter att ta med sig till sina egna ubåtsräddningsorganisationer.

Kameror och anteckningsböcker används flitigt och det antecknas för fullt när olika besättningsmedlemmar berättar om fartygets utrustning och glatt delar med sig av sina erfarenheter.

Besöken ombord på det svenska fartyget är oerhört uppskattade då ryktet om bland annat den utsökta maten har nått såväl observatörer som övriga deltagare i övningen.

Sent på kvällen debarkerar observatörerna HMS Belos med ett stort leende på läpparna för att transporteras till sin förläggning till sjöss ombord på det spanska fartyget ESP Galicia.