Thailändsk examen på F 7

Nu har den andra omgången thailändska Gripenpiloter och flygtekniker tagit examen från den utbildning de fått på Skaraborgs flygflottilj. Sex piloter och tio tekniker har återvänt hem för att ingå i det flygvapen som Thailand bygger runt Gripenflygplanet. Det är en avancerad utbildning som genomförts, och både instruktörer och elever är nöjda.

Sex piloter och tio tekniker från Thailand har under våren utbildats på F 7. Foto: Skaraborgs flygflottilj/Försvarsmakten
Efter examen återvänder piloterna hem för att flyga Gripen i Thailands flygvapen.
Efter examen återvänder piloterna hem för att flyga Gripen i Thailands flygvapen. Foto: Skaraborgs flygflottilj/Försvarsmakten
Efter examen återvänder piloterna hem för att flyga Gripen i Thailands flygvapen. Foto: Skaraborgs flygflottilj/Försvarsmakten

De tio teknikerna har utbildats i Sverige under ett år. Det första halvåret genomfördes på Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) i Halmstad. Där fick de den grundläggande tekniska kunskapen om flygplanet. För att få praktisk utbildning i hur flygplanet tas om hand i den skarpa tjänsten, med klargöring och tillsyn, har den andra delen av utbildningen genomförts på F 7. På flottiljen finns den naturliga kontakten mellan tekniker, flygplan och piloter, och här får teknikerna lära sig att utföra de uppgifter som FMTS lagt grund för. Medarbetarna på flygunderhållsenheten, som utbildat teknikerna, är mycket nöjda med de resultat de sett från hur de thailändska eleverna utvecklat sina kunskaper.

De sex thailändska piloterna kom till F 7 i februari och har under våren utbildats på Gripenflygplanet av instruktörer på 1.utbildningsdivisionen. Utbildningen är intensiv och ställer höga krav på både elever och instruktörer. Första delen av utbildningen kallas Conversion Training (CT) och går helt enkelt ut på att lära sig flyga flygplanet. Utbildningen sker i simulator och i den tvåsitsiga Gripen D, innan det är dags för eleven att genomföra sin första ensamflygning. När eleven själv kan flyga övergår utbildningen i en Combat Readiness Training (CRT). I denna utbildningsdel får eleven bland annat lära sig använda radar och vapensystem. Utbildningen är avancerad och ställer höga krav på både instruktörer och elever, och trots försommarens väderförhållande med mycket åska kunde utbildningen slutföras på utsatt tid.

Piloterna och teknikerna kommer nu att ingå som del i det flygvapen Thailand bygger kring Gripensystemet.