Startskott för samarbete

Cirka 1200 soldater beräknas finnas vid Halmstads garnison när det nya insatsförsvaret är fullt utbyggt. Förutom det ökade antalet arbetstillfällen ger det värdefull kompetens för Halmstad. Därför fördjupar kommunen och garnisonen nu sitt samarbete.

Här undertecknar kommunchef Fredrik Geijer, garnisonschef Lennart Klevensparr och kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf avsiktsförklaringen om samarbete mellan Halmstads kommun och Halmstads garnison. Foto: Sven-Olof Willhöft
Kommunchef Fredrik Geijer inledde med att bl a tala om förmågan att rekrytera kompetenta personer till orten.
Kommunchef Fredrik Geijer inledde med att bl a tala om förmågan att rekrytera kompetenta personer till orten. Foto: Sven-Olof Willhöft
Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf delade ut välkomstgåvor till de tre soldater som representerade garnisonen.
Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf delade ut välkomstgåvor till de tre soldater som representerade garnisonen. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarmakten
Fredrik Edberg, soldat på Försvarsmaktens tekniska skola, är mycket nöjd med både sitt nya jobb och sin nya bostadsort.
Fredrik Edberg, soldat på Försvarsmaktens tekniska skola, är mycket nöjd med både sitt nya jobb och sin nya bostadsort. Foto: Sven-Olof Willhöft
Kommunchef Fredrik Geijer inledde med att bl a tala om förmågan att rekrytera kompetenta personer till orten. Foto: Sven-Olof Willhöft
Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf delade ut välkomstgåvor till de tre soldater som representerade garnisonen. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarmakten
Fredrik Edberg, soldat på Försvarsmaktens tekniska skola, är mycket nöjd med både sitt nya jobb och sin nya bostadsort. Foto: Sven-Olof Willhöft

Den 17 juni undertecknade kommunchef Fredrik Geijer, kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf och garnisonschef Lennart Klevensparr avsiktsförklaringen om samarbete mellan Halmstads kommun och Halmstads garnison, inför cirka tjugofem inbjudna gäster på Rotundan i Norre Katts park. Under ceremonin överlämnades också en välkomstgåva symboliskt till tre soldater som representerar den nya yrkeskåren och som valt att flytta till Halmstad för att arbeta och leva här.

– Halmstads kommun och Halmstad garnison har sedan en lång tid tillbaka goda kontakter men med anledning av Försvarsmaktens förändrade personalförsörjning uppstår både nya möjligheter och behov, säger Carl Fredrik Graf vid undertecknandet.

– Undertecknandet av avsiktsförklaringen är ett startskott för ett samarbete som bygger på ömsesidiga intressen, en vinna-vinna-situation för båda parter, säger Lennart Klevensparr.

Fler arbetstillfällen och ökade behov

Under år 2010 blev värnplikten vilande, och istället startade uppbyggnaden av ett frivilligt rekryterat försvar med nya sätt att utbilda och anställa soldater, sjömän och gruppchefer. Vid förbanden i Halmstad har redan cirka 150 soldater anställts för kontinuerlig tjänstgöring som soldater. Lika många har engagerats för tidvis tjänstgöring, vilket innebär att de kommer att växla mellan sin ordinarie sysselsättning och sin tjänstgöring i Försvarsmakten. När det nya insatsförsvaret är fullt utbyggt beräknas närmare 500 soldater att vara kontinuerligt tjänstgörande i Halmstad. Därtill kommer drygt 700 soldater att vara tidvis tjänstgörande, under övning eller insats.

– Reformen gör att attraktionskraften för orten kommer att spela en allt mer avgörande roll för förmågan att rekrytera kompetenta personer. Det innebär också en rad nya arbetstillfällen i Halmstads kommun samtidigt som efterfrågan på bostäder och kommunal service ökar, säger kommunchef Fredrik Geijer och tillägger att självklart ska Halmstads kommun vara bäst i landet på att ta tillvara de nya möjligheterna.

En av de tre soldater som fick ta emot en välkomstgåva var Fredrik Edberg, som sedan februari i år jobbar som vapen- och optikmekaniker på 1:a tekniska bataljonen vid Försvarsmaktens tekniska skola. Han har flyttat till Halmstad med sin familj och är mycket nöjd med både sitt nya jobb och sin nya bostadsort.

– Det är en bra miljö för min dotter att växa upp i, säger han. Vi har nära till allting, nära stranden, nära jobbet, nära centrum, men det är ändå en stor stad. Det känns som om jag har hittat rätt.