Slutspurt inför sommaren

Utbildningen på skolan går nu in på de sista veckorna för terminen. Det har varit ett intensivt första halvår på 2011, inte bara för kadettbataljonen, utan även för skolans övriga enheter.

Grupp ur 216:e kursen under opponering på uppsats. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
En av kadetterna på väg in i mål på en bra tid efter 10 km löpning.
En av kadetterna på väg in i mål på en bra tid efter 10 km löpning. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Uppvisning i avancerad MC-körning på Försvarsmaktsdagarna.
Uppvisning i avancerad MC-körning på Försvarsmaktsdagarna. Foto: Johan Julin, Försvarsmakten
Kadetter vid seminarium under nordiskt kadettmöte i Finland.
Kadetter vid seminarium under nordiskt kadettmöte i Finland. Foto: National Defence University, Finland
En av kadetterna på väg in i mål på en bra tid efter 10 km löpning. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Uppvisning i avancerad MC-körning på Försvarsmaktsdagarna. Foto: Johan Julin, Försvarsmakten
Kadetter vid seminarium under nordiskt kadettmöte i Finland. Foto: National Defence University, Finland

Den 216:e kursen tar examen fredag den 1 juli, efter tre års studier. De har under våren genomfört sina självständiga arbeten under tio veckor och avslutat detta med att opponera på varandras uppsatser under den gångna veckan. Nu återstår en slutövning, där de kommer att få arbeta i stab och som chefer inom respektive arena i ett internationellt koncept. Denna här veckan genomför de inledningsvis utbildning på Försvarsmaktens internationella centrum på Livgardet i Kungsängen, för att efter det åka ner mot området kring Oxelösund-Nyköping och det mer tillämpade genomförandet.

Den 218:e kursen har nu avslutat en taktikkurs och genomför de sista veckorna utbildning i militärteknik. I sommar kommer de, förutom sommarledigheten, att åka upp till Norrland för studiebesök och fjällmarsch. I augusti blir de äldrekurs till den 219:e kursen i obruten följd på Karlberg.

Under våren har skolan också genomfört två Försvarsmakts-dagar, med öppet hus för allmänheten. Där deltog ett stort antal av Försvarsmaktens förband med uppvisning av militär utrustning. Det främsta syftet med dagarna var att rekrytera såväl officerare som soldater och sjömän.

På idrottssidan kan nämnas att 40 st kadetter ur 218:e kursen deltog i nordiskt kadettmöte på finska försvarsmaktsuniversitetet i Sandhamn utanför Helsingfors. Den skolan är liksom Karlberg en skola där kadetter från alla tre försvarsgrenarna utbildas. Förutom tävlingar i multinationellt sammansatta lag genomförs också sedan några år seminarier i olika intressanta ämnen knutna till kadetternas utbildning.
Andra idrottstävlingar som har genomförts under våren är skolans återkommande löpartävling på 10 km. Ett antal av skolans kadetter deltog dessutom på eget initiativ i Lidingöloppet.
Drygt 10 kadetter genomförde också utbildning i närstrid under våren.

När man ser till skolans övriga enheter så har managementenheten genomfört ett stort antal kurser inom ett brett spektrum av utbildning. Enheten utökar sitt kompetensområde kontinuerligt. Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet har bland annat genomfört en stor konferens under våren och Försvarsmaktens utbildningsenhet fortsätter att effektivisera den interna utbildningen inom Försvarsmakten.