Slutövning med officersprogrammets kadetter

Utbildningen för kadetterna på officersprogrammet 08-11 går mot sitt slut. Under två veckors tid genomför de sin avslutande övning. Denna inleds med ett taktiskt exempel där de med hjälp av kartan skall lösa taktiska uppgifter. Efter det genomför de en kurs på Försvarsmaktens internationella centrum och som avslutning en ungefär fem dagar lång övning där de praktiskt skall tillämpa sina kunskaper.

Ordergivning inför uppdrag med larmstyrka. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Arbete i den marina delen av staben.
Arbete i den marina delen av staben. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Omhändertagande av skadade efter en (spelad) trafikolycka.
Omhändertagande av skadade efter en (spelad) trafikolycka. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Överflygning i formation med två CESSNA-plan ur Frivilliga flygkåren som deltog i övningen.
Överflygning i formation med två CESSNA-plan ur Frivilliga flygkåren som deltog i övningen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Arbete i den marina delen av staben. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Omhändertagande av skadade efter en (spelad) trafikolycka. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Överflygning i formation med två CESSNA-plan ur Frivilliga flygkåren som deltog i övningen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Övningen inleddes fredag 10 juni på Karlberg med ett taktiskt exempel.
Nästa steg i utbildningen var genomförande av en utbildning som går under benämningen UNJOC, som står för United Nations Junior Officers Course. Denna genomförs på Försvarsmaktens internationella centrum (SWEDINT). Mer om den utbildningen kan du hitta via länken i högerkolumnen.

Under slutet av förra veckan och den här veckan genomför de sedan en avslutande praktisk övningen i trakten av Nyköping. Den delen av övningen skall ge kadetterna möjlighet att öva både som medlemmar i stab och som chefer på förband.
Övningen genomförs i ett internationellt koncept där kadetterna från alla tre försvarsgrenarna får möjlighet att öva inom sin arena. Resurserna när det gäller fordon, fartyg och flygplan är begränsade, men det är främst arbetsmetodik och beslutsfattande som är väsentligt.

Arméns och amfibiekårens kadetter genomför uppgifter som skydd och bevakning på land, medan flottans kadetter övar uppgifter till sjöss och flygvapnets kadetter genomför bland annat flygspaningsuppgifter. Alla kadetter jobbar dessutom del av tiden gemensamt i en sammansatt stab. Där får de leda de verkliga enheterna som deltar, men också spelade enheter för att skapa en mer sammansatt bild av arbetet i en stab.

Kadetterna upplever generellt att hela övningen har varit bra och utvecklande. De kadetter som utbildar sig till piloter uttrycker gemensamt att den sista veckans övning har varit mycket utvecklande för dem, eftersom de har fått flyga och leda flyguppdrag, även om det inte har varit med stridsflygplan. Även UNJOC-övningen gav en hel del nyttiga kunskaper, trots att de inte kommer att komma i kontakt med så mycket av den typen av uppgifter som piloter.

De kadetter som går utbildning med inriktning mot sjögående förband uppskattar att de får möjlighet att tjänstgöra ombord på fartyg under övningen.

Både kadetterna som utbildas mot sjögående förband och de blivande piloterna har ju ytterligare studier att genomföra innan de kan börja arbeta på sina förband.

De kadetter som kommer att tjänstgöra på arméns förband kommer i de allra flesta fall att börja sin tjänstgöring där direkt efter examen och får bland annat med sig övning i vagnstjänst med pansarterrängbil 203 från övningen.

Under två dagar sista veckan besöktes övningen också av fyra officerare från Polen och Estland, som är här för att studera den svenska utbildningen.

Fredag den 1 juli tar dessa kadetter vid den 216:e kursen i obruten följd på Karlberg sin officersexamen.