Slutövning för de sista 11-månadersrekryterna

Vecka 21 genomförde rekryterna på LIV-kompaniet sin slutövning. Övningen var indelad i tre skeden; anfallsuppgift på norra fronten som avslutades med skarpskjutning i Kusträsk, återhämtning på Ängesholmen och slutligen strid i bebyggelse i SIB-anläggningen Bodsjöby. Förutsättningen var att plutonen ingick i ett skyttekompani, och fienden bestod av en motståndare som angripit Sverige.

Anfall in i Leåkersfästet. Foto: Fredrik Pohjanen/Försvarsmakten
En av soldaterna understödjer kamraternas inbrytning i teknikhus 1.
En av soldaterna understödjer kamraternas inbrytning i teknikhus 1. Foto: Fredrik Pohjanen/Försvarsmakten
Andra grupp understödsberedd.
Andra grupp understödsberedd. Foto: Fredrik Pohjanen/Försvarsmakten
En av soldaterna understödjer kamraternas inbrytning i teknikhus 1. Foto: Fredrik Pohjanen/Försvarsmakten
Andra grupp understödsberedd. Foto: Fredrik Pohjanen/Försvarsmakten

På tisdag startade övningen med utbildningskontroll, ingående i förläggning, och sedan genomfördes underrättelseinhämtning mot nästa anfallsmål som var Leåkersfästet.

Klockan 06.52 på onsdag morgon kom således kommandot ”färdiga till strid”, och sedan fick lede fi i Leåkersfästet känna på det svenska stålet. Under det anfallet hade vi besök av den högsta chefens utsände, Helge Stålnacke. Sedan fortet säkrats vidtogs stridsvärdeshöjande åtgärder och förberedelser för nästa anfall. Sedan förråden väster om Örngårdsklinten tagits och försvar upprättats genomfördes en eskort av Helge, från hans tjänsterum upp till Örngårdsklinten för Korum. Trots att vädret var lite tråkigt under onsdagen så sprack molntäcket upp under korumet, och det blev en vacker och stämningsfull kväll.

Stridsskjutning

Torsdagen inleddes med att fienden lokaliserade plutonens förläggning och det blev strid runt tälten. Efter att plutonen besatt eldställningarna, och plutonchefen fått in rapporter om var fienden befann sig, nedkämpades fienden med en kringgång på deras vänstra flank.

Förläggningen revs snabbt och därefter fortsatte anfallet västerut och förberedelser för fredagens skarpskjutning inleddes.
Stridsskjutningen på fredagen inleddes med att en grupp framryckte runt Storillbytjärn, och med direkt och indirekt eld nedkämpade stridsfordon och skyttetrupp. Därefter fortsatte anfallet norrut med understöd av indirekt eld och sidogrupper.

Under stridsskjutningen besöktes insatsplutonen av regementschefen, överste Olof Granander.Återhämtningen skedde på Ängesholmen, där personal och materiel vårdades för att fungera under resten av övningen.

Strid i bebyggelse

På lördag hade en fiendestyrka intagit Bodsjöby, och de ville förhandla om fri lejd ut ur landet. En förhandlare eskorterades in i byn, men tyvärr spårade mötet ur och de två grupper som utgjort eskort blev tvungna att skjuta sig ut ur teknikhus 1 och upprätta ett försvar i teknikhus 2. De två andra grupperna anföll in i byn för att skapa en säker korridor där förhandlaren kunde föras ut ur byn.

Anfallet på söndag inleddes med nedhållande indirekt eld i byns södra del. Därefter följde en hård strid, från hus till hus, och slutligen lyckades plutonen rensa anfallsmålet. Under dagen övades sjukvårdskedjan från skadeplats till kompanisamlingsplats.

Övningen avslutades under söndag kväll, då åtgärder efter övning och förberedelser för REMI vidtogs, snart är det dags för utryckning för de sista 11-månaderssoldaterna.