Sista kullen ut nästan på årsdagen

– Nu lämnar ni den trygga vardagen på förbandet, några av er tar anställning, andra ska studera och någon åker kanske ut på en resa. Ni lämnar kamrater som ni levt och jobbat med under en lång tid. Ni känner säkert både glädje men också viss sorg.  När man levt så intensivt ihop så är det naturligt att känna saknad och tomhet när man skiljs åt, sa Leif Eriksson, ställföreträdande regementschef, när sista kullen värnpliktiga lämnade regementet.

Sista marschen ut Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Pris till bästa soldat och kamrat,Leif Eriksson, Johan Norell, Christopher Stolt, Pontus Ivarsson, Anders Lindroth, kompanichef Stefan Andersson
Pris till bästa soldat och kamrat,Leif Eriksson, Johan Norell, Christopher Stolt, Pontus Ivarsson, Anders Lindroth, kompanichef Stefan Andersson Foto: Kristinta Swaan/Försvarsmakten
Betygsutdelning
Betygsutdelning Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Pris till bästa soldat och kamrat,Leif Eriksson, Johan Norell, Christopher Stolt, Pontus Ivarsson, Anders Lindroth, kompanichef Stefan Andersson Foto: Kristinta Swaan/Försvarsmakten
Betygsutdelning Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

– Ni ser det inte själva men vi ser det er omgivning ser det, ni har utvecklats som individer under er tid på förbandet, fortsatte överstelöjtnant Eriksson.

Sista kullen

Den andra augusti 2010 ryckte killarna och tjejerna in på Marinbasen i Karlskrona för att 13 veckor senare fortsätta sin utbildning på Amfibieregementet och Närskyddskompaniet.

Nästan på årsdagen av att pliktlagen lades i vila (1 juli 2010), stod de nu uppställda i civila kläder för att rycka ut.

Då pliktlagen redan hade lagts i vila när killarna och tjejerna skulle påbörja sin utbildning för drygt ett år sedan var det helt frivilligt att genomföra den fastän de redan var mönstrade och inskrivna. Intresset var stort och huvuddelen valde att genomföra utbildningen.

Omväxlande uppgifter

Närskyddskompaniet har haft högst varierande uppgifter, ena dagen har de löst bevakningsuppgifter, för att nästa dag skjuta salut på Drottningens namnsdag eller delta i bataljonsövningar.

– Ni har åstadkommit ett mycket bra resultat, ni har varit engagerade, motiverade och proffsiga. Ni är fina förebilder för amfibieregementet. Jag vill framföra mitt och hela förbandets tack för era insatser, sa överstelöjtnant Eriksson

Efter ställföreträdarens inledning, utdelades pris för bästa kamrat och bästa soldat på de olika plutonerna. Ceremonin avslutades med betygsutdelning för att sedan en sista gång marschera ut genom amfibieregementet grindar.