Sista kullen går mot sitt slut

Fredagen den 17 juni marscherar sista insatsplutonen på F 17 ut genom grindarna. Andra insatsplutonen ryckte in med frivillighet den 26 juli 2010 och har nu genomfört cirka tio månaders tjänstgöring.

Ett stridspar i Main gate till plutonsförläggningen. Foto: Mikael Andersson/Försvarsmakten
Soldaterna förbereder sin eldställning runt Vassatorpet.
Soldaterna förbereder sin eldställning runt Vassatorpet. Foto: Mikael Andersson/Försvarsmakten
Plutonchefens signalist i striden.
Plutonchefens signalist i striden. Foto: Mikael Andersson/Försvarsmakten
Soldat säkrar av terrängen.
Soldat säkrar av terrängen. Foto: Mikael Andersson/Försvarsmakten
Soldaterna förbereder sin eldställning runt Vassatorpet. Foto: Mikael Andersson/Försvarsmakten
Plutonchefens signalist i striden. Foto: Mikael Andersson/Försvarsmakten
Soldat säkrar av terrängen. Foto: Mikael Andersson/Försvarsmakten

Soldaterna har gjort en liknande utbildning som tidigare plutoner som stod under pliktlagen. De har verkat som IBSS, Insatsberedd skyddsstyrka senaste halvåret och kommer nu att ersättas av anställda soldater.

Under veckorna 22-23 har plutonen haft slutövning i Skåne och Blekinge. Slutövningen har varit uppbyggd som en internationell insats. Plutonen har fått bevaknings- och stridsuppgifter för att testa sina kunskaper och för att få ett bra avslut på sin tjänstgöring.
I plutonen har det utbildats fyra hundekipage som har varit en stor tillgång i lösandet av uppgifterna. Hundarna har nyttjats till terrängsök, spårning och för vind- och ljudmarkeringar.

Många av soldaterna har trivts med sin tjänstgöring på F 17 och har sökt anställning som soldater i IBSS.