Samverkan- en framgångsfaktor

Nyligen genomförde Helikopterflottiljens insatskompani sin kompani- och slutövning i Småland. I kompaniet ingår bland annat två skytteplutoner som under två veckor tillsammans med övriga förbandet utförde mer eller mindre avancerade övningsmoment. För att vidmakthålla sin kompetens inom sitt specialistområde ingick det även egen träning mellan de planerade gemensamma övningsmomenten. Under ett sådant pass valde den ena plutonchefen att lägga en så kallad förbandsutbildning med skarp ammunition (FUSA).

Soldat tar emot HKP15 på den säkrade landningsplatsen under dess CASEVAC-uppdrag Foto: Joakim Hiertner/ Försvarsmakten
Soldater i skytteplutonen planerar nästa steg
Soldater i skytteplutonen planerar nästa steg Foto: Joakim Hiertner/ Försvarsmakten
Plutonchef tillika övningsledare Birger Andersson i samtal med Jens Jörheden, biträdande övningsledare.
Plutonchef tillika övningsledare Birger Andersson i samtal med Jens Jörheden, biträdande övningsledare. Foto: Joakim Hiertner/ Försvarsmakten
Skyttesoldat fokuserad på sin uppgift
Skyttesoldat fokuserad på sin uppgift Foto: Joakim Hiertner/ Försvarsmakten
Soldater i skytteplutonen planerar nästa steg Foto: Joakim Hiertner/ Försvarsmakten
Plutonchef tillika övningsledare Birger Andersson i samtal med Jens Jörheden, biträdande övningsledare. Foto: Joakim Hiertner/ Försvarsmakten
Skyttesoldat fokuserad på sin uppgift Foto: Joakim Hiertner/ Försvarsmakten

Utbildningsmomentet inleddes med att en soldat får en fingerad svår skottskada i halsen när hans pluton genomför ett eldöverfall, med direktriktad eld, minor och indirekt eld, mot en fientlig underhållstransport. Han måste snarast få avancerad vård, och man tillkallar därför en helikopter för att genomföra så kallad CASEVAC, evakuering av en skadad person. Skytteplutonen får som uppgift att ta landningsplatsen där helikoptern ska landa och därefter försvara den mot de fiender som ska finnas i terrängen, för att helikoptern ska kunna genomföra sitt uppdrag.

– Det har varit en bra och lärorik övning för vår skyttepluton, säger plutonchef och övningsledare Birger Andersson. Dels är det första gången som vi samövas med helikopter, och dels för att det är en så kallad tillämpad övning. Det betyder att de som deltar i övningen inte i förväg vet vad som kommer att hända. För soldaten betyder det ingen större skillnad, men däremot för cheferna som i och med det måste fatta en stor mängd beslut på egen hand.

Viktigt med fokus

Det har även varit en komplex övning, med flera olika moment som verkligen kräver fokus och samverkan såväl inom plutonen som med andra enheter, såsom underrättelseförband, indirekt eld förband och helikoptern.

– Naturligtvis finns det en del saker som vi behöver jobba på, men överlag genomförde plutonen sin övning med godkänt resultat, säger Birger Andersson avslutningsvis.