Så visar vi vår verklighet i Almedalen

För fjärde året i rad medverkar Försvarsmakten i politikerveckan i Almedalen med en mängd aktiviteter. Syftet är att se till att säkerhets- och försvarspolitiska frågor finns med på agendan.

HMS Carlskrona ligger i Visby hamn under Almedalsveckan Foto: Anna Norén/Combat Camera

Försvarsmakten är på plats i 3-8 juli och i Visby hamn kommer HMS Carlskrona att ligga. Fartyget är knutpunkt för en rad arrangemang. Måndag 4 juli till fredag 8 juli klockan 13.00 till 16.00 är det Open Ship och nyfikna får kliva ombord och guidas runt. På däck står en Helikopter 15, samma helikoptertyp som användes när HMS Carlskrona ledde EU:s insats i Adenviken utanför Somalia förra året. Samma tider finns dessutom möjlighet att besöka Försvarsmaktens rekryteringskontainer, träffa före detta rekryter och ställa frågor om den grundläggande militärutbildningen GMU.

Säkerhetspolitiskt sommartorg

Tillsammans med 13 andra organisationer och myndigheter arrangerar Försvarsmakten Säkerhetspolitiskt sommartorg. Under veckan hålls en rad seminarier där olika säkerhetspolitiska frågor lyfts. Försvarsmakten ansvarar för två seminarier:

På måndag den 4 juli klockan 15.30 - 16.30  diskuterar Försvarsmaktens veteransamordnare, Peter Öberg, Mårten Hansén, plutonchef FS 20 Sara Klevmar från Röda Korset och Emelie Welam från Folke Bernadotte akademien om hur det är att komma hem efter ett utlandsuppdrag. Vilket ansvar har och tar arbetsgivaren?

På tisdag den 5 juli klockan14.00-15.00 står det nya yrket soldat i fokus, när GMU-samordnare Lars Hammarlund tillsammans med Tove Karström och Erik Linde som just nu går fortsatt militär utbildning (FMU) pratar om vilka drivkrafter och egenskaper som krävs. I debatten deltar också Anna Ek, ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen och Johanne Hildebrandt, krigsreporter, författare och kolumnist.

Överbefälhavare Sverker Göranson medverkar i ett seminarium arrangerat av Röda Korset tillsammans med bland andra Yves Daccord, generalsekreterare för internationella Röda Korset och Helena Lindberg, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tisdag den 5 juli klockan 9.00 - 10.00.

Söndag 3 juli till fredag 8 juli klockan 18.15 - 18.45 arrangeras försnack inför partiledartalet som hålls varje kväll med politiska representanter med säkerhetspolitisk inriktning.

Hela programmet för Säkerhetspolitiskt sommartorg finns på www.sommartorg.se, där seminarierna också webbsänds. Adressen är hörnet av Hamnplan 5 och Cramérgatan, på restaurang Antons.

Seminarier hos andra arrangörer

Försvarsmakten kommer också att ha representanter på en rad seminarier arrangerade av andra aktörer under veckan:

Måndag den 4 juli klockan 10.00 – 11.15, arrangerar Kustbevakningen ett seminarium kring Östersjösamarbetet ombord på fartyget Triton i Visby hamn. Bland andra medverkar Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson och Kustbevakningens generaldirektör Judith Melin. I anslutning till seminariet skriver Försvarsmakten och Kustbevakningen under ett avtal om utökat samarbete och allt avslutas med en presskonferens.

Måndag den 4 juli klockan 16.15 – 17.00 medverkar överbefälhavare Sverker Göranson i det webbsända tv-programmet ”Kostymfritt”. Ämnet är "Företagande och jobben" och andra medverkande är Peter Lundahl, VD Manpower, och Tomas Tobé, ordförande i Arbetsmarknadsutskottet. Programmet kan ses på www.kostymfritt.se. Initiativtagare är riksdagsledamot Anton Abele (m).

Tisdagen den 5 juli klockan 11.00 - 12.00 på Wallers terrass deltar ÖB Sverker Göranson och Försvarsmaktens veteransamordnare Peter Öberg i seminariet ”Soldaten i samhället – mellan kasern och katastrof”.

Onsdagen den 6 juli klockan 08.30-10.00 på Wallers plats arrangerar Reservofficersförbundet ett seminarium där GD Ulf Bengtsson medverkar. Temat är: ”Vad tjänar jag som civil arbetsgivare på att mina medarbetare tjänstgör för Försvarsmakten i Afghanistan?”.

Torsdagen den 7 juli, klockan 15.00 – 16.30 på Clarion Hotel Wisby ordnar Saab ett seminarium om Libyeninsatsen från ett svenskt försvarsperspektiv. En av flera medverkande är Stefan Wilson, som var chef för den första delen av den svenska insatsen i Libyen, FL 01.