Redo för förlängning

Överbefälhavare Sverker Göranson och insatschef Anders Lindström har under torsdagen redogjort inför det gemensamma försvars- och utrikesutskottet om läget för det fortsatta svenska bidraget till den internationella insatsen i Libyen.

– FL 01 har gett ett värdefullt bidrag till insatsen och levererat spaningsresurser med hög kvalitet, det har jag själv fått kvitterat av representanter från olika länder i koalitionen. Jag tror att FL 02 har goda möjligheter att få ytterligare positiv betydelse för operationen, eftersom våra spaningsresurser ska ge stöd till genomförandet av FN:s säkerhetsresolution 1973 i dess helhet, säger ÖB Sverker Göranson.

Enligt den proposition som regeringen lagt innebär förlängningen av insatsen ett reducerat antal Gripenplan till fem istället för de tidigare åtta, men samtidigt ett breddat spaningsuppdrag. I enlighet med regeringens anvisningar tittar Försvarsmakten på möjligheten att bidra med en bordningsstyrka samt stabspersonal för informationsoperationer. Förlängningen av det svenska bidraget till den internationella insatsen omfattar totalt cirka 180 personer och ytterligare 90 dagar.