Peter Hultqvist (S) studerade luftförsvar

Riksdagens nya ordförande i försvarsutskottet, Peter Hultqvist (S), har gjort sitt första besök vid Halmstads garnison. Under några intensiva timmar fick han lära mer om garnisonens breda militära verksamhet, möta några nyanställda soldater, och studera luftvärnets eldenheter och sensorer på nära håll.

Riksdagens nya ordförande i försvarsutskottet, Peter Hultqvist (S), besökte Halmstad garnison. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Tre av luftvärnets anställda soldater svarade på frågor som Peter Hultqvist (S) ställde bl a hur det är att vara soldat.
Tre av luftvärnets anställda soldater svarade på frågor som Peter Hultqvist (S) ställde bl a hur det är att vara soldat. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Garnisonschefen, överste Lennart Klevensparr, tycker det är bra att förtroendevalda är uppdaterade på vad som händer inom Halmstads garnison.
Garnisonschefen, överste Lennart Klevensparr, tycker det är bra att förtroendevalda är uppdaterade på vad som händer inom Halmstads garnison. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Peter Hultqvist (S) och Clas-Göran Carlsson (S) fick möjligheten att bekanta sig med materielen på Lv 6.
Peter Hultqvist (S) och Clas-Göran Carlsson (S) fick möjligheten att bekanta sig med materielen på Lv 6. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Tre av luftvärnets anställda soldater svarade på frågor som Peter Hultqvist (S) ställde bl a hur det är att vara soldat. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Garnisonschefen, överste Lennart Klevensparr, tycker det är bra att förtroendevalda är uppdaterade på vad som händer inom Halmstads garnison. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Peter Hultqvist (S) och Clas-Göran Carlsson (S) fick möjligheten att bekanta sig med materielen på Lv 6. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten

– Vi har i riksdagen beslutat att tillsätta en luftförsvarsutredning, sa Peter Hultqvist. Där ser jag luftvärnet som en viktig del av totalförsvaret och den helhet som ska bli framtidens försvar.

Peter Hultqvist har efterträtt socialdemokraternas nye partiledare, Håkan Juholt, som ordförande i riksdagens försvarsutskott och är därmed också partiets nye försvarspolitiske talesperson. Han besökte garnisonen tillsammans med Clas-Göran Carlsson (S), ledamot i försvarsutskottet, och Anders Rosén. De fick bland annat möta tre av luftvärnets anställda soldater som fanns med för att förevisa robotsystem 70, och passade på att ställa frågor om soldatlivet.

– Det bästa är att ingen dag är den andra lik, sa John Dichter. Det är många utmaningar, både psykiskt och fysiskt.
– Är ni kvar så länge som i åtta år? undrade Peter Hultqvist.
– Det beror på utvecklingen i Försvarsmakten, och för egen del, sa John Dichter. Om det kommer nya grejer och nya utmaningar, är det tänkbart.

Även Försvarsmaktens tekniska skola och Militärhögskolan Halmstad redovisade sina viktiga utvecklingsfrågor, bland annat utvecklingen och organiseringen av Försvarsmaktens logistikfunktioner (dit teknisk tjänst hör) och arbetet med att utveckla systemet för den nya yrkeskategorin specialistofficerare.

– Det är viktigt att våra förtroendevalda är uppdaterade på vad som händer, och att de får se hela den bredd av militär verksamhet som finns inom Halmstads garnison, sa garnisonschef Lennart Klevensparr.

– Det har varit givande att ta del av både den moderna materielen och personalens kompetens, sa Peter Hultkvist. Det är intressant att notera att Sverige har en kvalificerad luftvärnsförmåga, som också är uppskattad i omvärlden.