Övningen Baltops 2011 lider mot sitt slut

Under den sista delen av Baltops 2011 har fartygen HMS Gävle och HMS Sundsvall från 4.sjöstridsflottiljen spelat den elaka sidan, den som svenska sjöstridskrafter skulle möta i en situation som denna då flottan skickas på en internationell insats. Ibland kan det vara bra att sätt sig in i den potentielle motståndarens tankesätt. Det är nyttigt att begrunda hur "busarna" kan använda den internationellt sammansatta styrkans svagheter för sina egna syften. Det gör oss bättre på att möta ett sådant hot, om det skulle bli aktuellt.

HMS Sundvall och HMS Gävle kan se små ut på bilden men man ska inte luras av bilder. Foto: Försvarsmakten
Korpral Joel Andreasson, läs hans brev från hans verklighet ombord på HMS Sundsvall.
Korpral Joel Andreasson, läs hans brev från hans verklighet ombord på HMS Sundsvall. Foto: Försvarsmakten
P-3C Orion, marint patrullflygplan
P-3C Orion, marint patrullflygplan Foto: Försvarsmakten
Korpral Joel Andreasson, läs hans brev från hans verklighet ombord på HMS Sundsvall. Foto: Försvarsmakten
P-3C Orion, marint patrullflygplan Foto: Försvarsmakten

KLART SKEPP!

Morgonen gryr, ombord på örlogsfartyget Sundsvall har besättningen under natten följt den internationellt sammansatta koalition av örlogsfartyg, som av det korrupta FN mandaterats att lägga sig i våra interna angelägenheter. Men nu är det snart slut med det! Order har kommit att inta skjutläge för gemensam robotinsats. HMS Sundsvall smyger sig upp till nordvästra hörnet på Bornholm, alldeles invid Hammerodde. Genom att ligga så nära land som möjligt, försvåras upptäckt och radarmålsökande robotar får svårt att hitta rätt mål

Klockan närmar sig halv elva, det är den tidendå samtliga robotar skall nå sina mål. FN-styrkan kommer få en överraskning – eller snarare 40 stycken. Prioriterat mål är den amerikanska kryssare som ligger strax söder om Christiansø. Klart skepp beordras – vi kan vara säkra på att vi kommer möta motanfall om vi inte lyckas med insatsen, och vi kan med all säkerhet inom kort förvänta oss fientliga flygföretag.

Utan förvarning finner sig plötsligen de fem fartygen i FN-styrkan vara under attack av 40 kvalificerade sjömålsrobotar. Game over.

Läs mer om en dag ombord genom att klicka på länken under fliken relaterad information till höger. Där skriver Korpral Joel Andersson om en dag i hans verklighet, ombord på HMS Sundsvall.

Baltops har varit ett utmärkt tillfälle att öva i internationell miljö med våra internationella samarbetspartnerssamt det svenska flygvapnet. Det är även ett tillfälle att öva i större förbandsmassor.