ÖB Sverker Göranson träffar Singapores ÖB Neo Kian Hong

Under gårdagen träffade ÖB Sverker Göranson Singapores ÖB generallöjtnant Neo Kian Hong i samband med ett officiellt besök i Sverige.

Singapores ÖB Neo Kian Hong anländer till F 17 i Ronneby. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten

På agendan stod information kring transformationen av den svenska försvarsmakten samt deltagande i internationella insatser.
 
– Många av dagens utmaningar är gemensamma i en alltmer globaliserad värld. Det är därför alltid värdefullt med en diskussion kring olika aktuella frågor med olika länder säger ÖB Sverker Göranson.

Lieutenant General Neo Kian Hong med delegation besöker även F 17 i Ronneby, P 7 i Revingehed samt Marinbasen, Karlskrona.