Nytt stående insatsförband bildas

Vid Ledningsregementet kommer det framöver att finnas en permanent stab med uppgift att bland annat stödja Högkvarteret som operativ ledningsresurs och kunna utgöra grunden till operativt högkvarter vid internationella insatser.

När NBG nu avvecklas blir dess högkvarter till del kvar, fast i ny tappning. Foto: Mimmi Granat/Försvarsmakten

Styrkehögkvarteret för hela Nordic Battlegroup, även kallat (F)HQ (Force Headquarters), har varit placerat i Enköpings Garnison under både NBG 08 och NBG 11 som ett tillfälligt sammansatt förband.

Strax innan sommaren kom så beslutet: ROL/FHQ (Rörlig Operativ Ledning/Force Headquarters) blir ett permanent stående insatsförband och lokaliseras till Ledningsregementet i Enköping från och med den första juli.

Samtidigt som NBG 11 avslutas pågår nu ett intensivt arbete med att bemanna det nya förbandet.

– Naturligtvis hoppas vi kunna rekrytera personal ur det avgående (F)HQ:t och vi har redan säkrat ett antal viktiga kompetenser som kommer att jobba vidare under hösten med planering för förbandets framtida uppgifter, meddelar Eva Wikman HR-chef vid Ledningsregementet.