Nytt flygplan till statsflyget

Den andra juni landade Försvarsmaktens nya Gulfstream G550 hos statsflyget på Bromma. Det nya flygplanet innebär ökad tillgänglighet, längre räckvidd och möjlighet att ta fler passagerare. I början av juli blir flygplanet begränsat operativt.

Statsflygets nya flygplan Gulfstream G550. Foto: Gulfstream Aerospace Corporation
I början av juli kommer de första flygningarna att kunna göras.
I början av juli kommer de första flygningarna att kunna göras. Foto: Gulfstream Aerospace Corporation
I början av juli kommer de första flygningarna att kunna göras. Foto: Gulfstream Aerospace Corporation

I december 2010 fattade regeringen beslut om att Försvarsmakten skulle köpa in ett nytt flygplan till statsflyget på Bromma. Valet föll på Gulfstream G550 och kort efter det började Försvarsmaktens planering för att kunna ta emot flygplanet i början av juni 2011.

Den sista mars i år fick F 7:s transport- och specialflygenhet uppdraget att planera för att införliva det nya flygplanet i flygplansflottan, så det har gått fort sedan beslutet togs.

Närmast väntar nu en knapp månads utbildning för de svenska piloterna, teknikerna och kabinpersonalen som ska arbeta ombord, för att de skall kunna vara begränsat operativa från den första juli.

Gulfstream G550 introducerades 2003 och har en räckvidd på 12 500 kilometer, vilket är den längsta räckvidden på marknaden bland den här typen av flygplan. Den kan ta 14-19 passagerare, har en marschhastighet på cirka 850 km/h och en maximal flyghöjd på cirka 15 500 meter.