Ny chef reflekterar

Överste Mikael Åkerström är sedan 1 april chef för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison. Efter att ha fått några månader på sig att komma in i verksamheten var det dags att ställa några frågor till garnisonschefen.

Överste Mikael Åkerström.
Överste Mikael Åkerström. Foto: Bobbo Lauhage/Försvarsmakten
Överste Mikael Åkerström. Foto: Bobbo Lauhage/Försvarsmakten

Ursprungligen kommer du från Vaxholm men jag har hört att du varit i Göteborg tidigare.
– Ja, i sommar är det 30 års sedan jag ryckte in för min värnpliktstjänstgöring på dåvarande KA4 och Kustartilleriets befälsskola här på Käringberget. Min placering var på 4:e pluton som plutonsbefälselev i samband och stridsledning.

Var du här länge?
– Nja, nu kom min första period här i Göteborg inte att vara längre än tio veckor, då jag blev uttagen till Kustjägarskolan och döm om min förvåning när jag förstod att den låg i Vaxholm - min ”hemma kommun”. Men jag har varit här mer än så och den andra perioden i Göteborg startade i början på september 1982, då jag påbörjade Kustartilleriets officershögskola.

Hur känns det då att vara här en ”tredje gången” gillt?
– Det är med stolthet som jag nu blir chef för Försvarsmedicincentrum och
Göteborgsgarnison. Jag lämnar nu ledningsområdet och kastar mig in i ytterligare ett intressant område – logistik och dess sakområde försvarsmedicin.

Vad vet du om försvarsmedicin?
– Ett område som är fullt av dynamik och viktiga frågor. Jag är övertygad om att genom Försvarsmedicincentrums etablering i Göteborg har Försvarsmakten skapat goda förutsättningar för en stark framtid inom hälso- och sjukvårdfunktionen.

Något speciellt du vill trycka på inom detta område?
– Med närhet till betydelsefulla universitet och sjukhus inom regionen är det min förhoppning att vi kan ta del av forskning och utbildning, men också bidra till detsamma något som gagnar alla inblandade institutioner som verkar inom hälso- och sjukvårdssfären. Vi har även goda förutsättningar att rekrytera och behålla personal inom denna funktion, men också att skapa ett flöde av kompetenser som torde gynna alla aktörer inom detta viktiga område.

Hur ser du på vår insatsförmåga i Göteborg?
– Inom Göteborgs garnison så har hemvärnsbataljonerna viktiga uppgifter och Försvarsmedicincentrum likaså genom Elfsborgsgruppens ansvar för rekrytering, utbildning och förbandsträning av dessa. Personal tillhörande Hemvärnet de nationella skyddsstyrkorna är en viktig del i förankringen i samhället, där åtagande bygger på ett frivilligt deltagande. Hemvärnets engagemang är viktigt för vår nationella förmåga, där bataljonerna inom Hemvärnet utgör nästan hälften av vår samlade förbandsmassa inom Försvarsmakten. Dessa förband kommer med största sannolikhet vara de enheter som först blir fullt operabla vid en eventuell beredskapshöjning eller kris. Deras förmåga att snabbt kunna ställas till förfogande är något som vi alla är tacksamma för.

Förutom att deras uppdrag är att bevaka, skydda och försvara Göteborg- och Sjuhäradsbygden ser du några fler vinster?
– Hemvärnsförbanden har en viktig del i traditioner och ceremonier. Vad skulle vi till exempel göra utan musikkårer, det skulle bli ganska torftiga ceremoniella tillställningar utan deras medverkan. Dessutom utgör alla frivilliga med kamratföreningar ett viktigt och avgörande inslag i kamratskap och sammanhållning, som del i samhället, när Försvarsmakten går mot nya utmaningar.

Kan du utveckla detta?
– Försvarsreformen som just nu pågår är också en samhällsreform, där Försvarsmaktens förmåga att lösa våra uppgifter bygger på vår samlade förmåga att som anställd, deltidstjänstgörande eller frivillig bidra med information genom att kunna beskriva för vänner, anhöriga och människor som vi möter i vardagen vart Försvarsmaktens färd går.

Vad ser du för utmaningar?
– Det har troligen inte undgått någon, men i och med beslutet att låta Pliktlagen bli vilande, så är det nu upp till oss alla som i någon form tycker det är viktigt med Sveriges försvarsförmåga att kunna attrahera våra framtida kollegor. Här ser jag bra förutsättningar att inom Göteborgsregionen kunna stödja och bidra till Försvarsmaktens nya kurs. Jag ser även utmärkta förutsättningar för oss lokalt i Göteborg att rekrytera och utbilda mot hemvärnsförbanden och mot de krigsförband som Försvarsmedicincentrum bidrar till.

Förutom Försvarsmedicincentrum så rymmer Göteborgs garnison även andra förbands verksamheter och en hel del civila myndigheter. Hur upplever du det?
– Mycket spännande. Här har vi en stor bredd med militära funktioner som Bevakningsbåtskompaniet och Säkerhetskompani sjö från Amf1, Sjöinformationskompaniet ur Marinbasen och Säkerhets- och samverkansenheten för att nämna några militära verksamheter. Lägg därtill Statens rekryteringsmyndighet, Kustbevakningens regionkontor, Luft och Sjöräddningscentralerna ur Sjöfartsverket som exempel på civila myndigheter som vi samexisterar med här på Käringberget. Jag anser att det är en intressant plats med en mycket hög samlad kompetens och förmåga. Jag ser mycket fram emot att få lära känna dessa verksamheter. 

Vill du ge något slutord?
– Låt mig få avsluta med ett omdöme – det finns en värme och gemenskap inom Göteborgs garnison som gläder mig och ger mig en framtidstro för vår verksamhet. Det finns utmaningar och uppgifter att lösa, men med samlad kraft bedömer jag att vi kommer att nå våra mål.