Mästerskapet är invigt

– Jag är övertygad om att det 28:e Nordiska mästerskapet I Marin femkamp kommer att präglas av tävlingsanda, topprestationer såväl som laganda både inom lagen men också emellan nationerna genom slagorden Vänskap genom sport, sa amiral Jonas Haggren som invigde tävlingen.

CISM fanan hissas under ceremonin. Foto: Kristina Swaan/Swedish Armed Forces
Amiral Jonas Haggren och överstelöjtnant Mikael Mienur.
Amiral Jonas Haggren och överstelöjtnant Mikael Mienur. Foto: Kristina Swaan/Swedish Armed Forces
Tävlande från de olika nationerna.
Tävlande från de olika nationerna. Foto: Kristina Swaan/Swedish Armed Forces
Amiral Jonas Haggren och överstelöjtnant Mikael Mienur. Foto: Kristina Swaan/Swedish Armed Forces
Tävlande från de olika nationerna. Foto: Kristina Swaan/Swedish Armed Forces

Tävlande från 6 olika nationer deltog I öppningsceremonin som genomfördes under en blå himmel vid amfibieregementet under söndagen. Förbandet står som värd för årets tävling och kommer också att ansvara för världsmästerskapet 2012 som också den kommer att genomföras på Berga.

Genom sport skapas ett bra samarbete

– Dagens försvarsmakter jobbar allt mer integrerat i olika insatsområden vilket gör att vi behöver lära känna varandra för att kunna bygga upp förtroende och utveckla en bra gemensam grund. Att utöva militär idrott som i det här fallet marin femkamp, är ett sätt att skapa gemenskap, därför är det viktigt och relevant att även i framtiden utöva idrott som en del i utvecklingen, sa överstelöjtnant Mikael Mienur, chef för Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet, FMIF

Omkring 60 kvinnor och män från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Brasilien och Tyskland kommer under tre dagar att slåss om medaljer I de fem olika grenar som ingår I marin femkamp, hinderbana, hindersim, livräddning, sjömanskap och amfibielöpning.