Helikopterbesättning övningsundsatt

Två svenska helikopterbesättningsmän har blivit isolerade efter att deras helikopter gått ner. Det var scenariot när den svenska afghanistanstyrkan tillsammans med amerikanska och tyska enheter samövade undsättning av isolerad personal.

En amerikansk Blackhawk-helikopter flyger under övning in för att undsätta två svenska besättningsmän. Foto: Pelle Vamstad/FS21 Foto: Pelle Vamstad/Försvarsmakten
Räddningsstyrkan består av specialutbildade tyska soldater. Foto: Pelle Vamstad/FS21
Räddningsstyrkan består av specialutbildade tyska soldater. Foto: Pelle Vamstad/FS21 Foto: Pelle Vamstad
Samband är en av många utmaningar att lösa när flera olika länders soldater löser uppdrag tillsammans. Foto: Pelle Vamstad/FS21
Samband är en av många utmaningar att lösa när flera olika länders soldater löser uppdrag tillsammans. Foto: Pelle Vamstad/FS21 Foto: Pelle Vamstad
På 45 sekunder är den svenska personalen undsatt. Foto: Pelle Vamstad/FS21
På 45 sekunder är den svenska personalen undsatt. Foto: Pelle Vamstad/FS21 Foto: Pelle Vamstad
Räddningsstyrkan består av specialutbildade tyska soldater. Foto: Pelle Vamstad/FS21 Foto: Pelle Vamstad
Samband är en av många utmaningar att lösa när flera olika länders soldater löser uppdrag tillsammans. Foto: Pelle Vamstad/FS21 Foto: Pelle Vamstad
På 45 sekunder är den svenska personalen undsatt. Foto: Pelle Vamstad/FS21 Foto: Pelle Vamstad

Solen står i zenit och temperaturen är närmare 50 grader i öknen utanför Mazar-e-Sharif. Med ett öronbedövande vrål och i ett gigantiskt dammoln landar en amerikansk Blackhawkhelikopter. Ut ur helikoptern rusar ett tiotal stridsberedda tyska soldater som utgör räddningsstyrkan. Några av dem säkrar området närmaste helikopter och de resterande tar sig snabbt fram mot de två nödställda svenska besättningsmännen.

45 sekunder

Efter en snabb initial identifieringsprocess förs den svenska personalen springandes tillbaka till helikoptern som fortfarande står med surrande rotorblad. Så snart de svenska helikopterbesättningsmännen och den tyska räddningsstyrkan är ombord lyfter den amerikanska helikoptern igen. Från landningen fram till det att helikoptern lyfter igen har det gått 45 sekunder.

Finslipning

– 45 sekunder är mycket bra, samtidigt finns det många detaljer att öva ytterligare på, hela processen måste finslipas, säger Per Magnusson, som är ansvarig för den här typen av insatser på den svenska afghanistanstyrkans markförband.

Många utmaningar

Det är första gången som den svenska styrkan genomför den här typen av räddningsövning i Afghanistan. Utmaningarna är emellertid många innan allting fungerar optimalt eftersom det är personal från ett flertal olika länder inblandade, vilket gör att exempelvis olika sambandsmedel, rutiner och orderverk måste samordnas och synkroniseras.

Helikoptrar nyttjas flitigt

Sverige har i dag två egna helikoptrar på plats i Mazar-e-Sharif som i första hand nyttjas för sjukvårdstransporter. Samtidigt använder de svenska markförbanden på mer eller mindre daglig basis den internationella Isaf-styrkans helikoptrar för att förflytta svensk trupp. Då är det i första hand amerikanska helikoptrar som tas i anspråk eftersom det är USA som har i särklass flest helikoptrar stationerade i norra Afghanistan.

Utveckling av förmågan

– Med tanke på hur ofta svensk trupp i dag använder helikoptrar i Afghanistan är det också oerhört värdefullt att öva hur vi ska agera om en helikopter skulle gå ner eller om soldater på backen blir avskurna och vi har en situation då vi måste undsätta vår personal. Dagens övning är ett mycket bra steg i utvecklingen av vår undsättningsförmåga, säger Per Magnusson.