”Gripen” av Gripen

Sedan 2004 har närmare 250 utländska flygtekniker examinerats efter genomförd typkurs på JAS 39 Gripen vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) i Halmstad. Nu har ytterligare 20 ungrare klarat kursen med gott resultat, bland annat den första utländska kvinnliga JAS-teknikern.– Ni har presterat mycket bra allihop, och jag hoppas att ni nu känner tilltro till er egen förmåga som Gripen-tekniker, sade Ulf Crona, ställföreträdande chef för FMTS, i sitt examenstal till de studerande.

Den första utländska kvinnliga JAS-teknikern är nu utexaminerad. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
– Ni har presterat mycket bra allihop, berömmer ställföreträdande chefen för FMTS, överstelöjtnant Ulf Crona.
– Ni har presterat mycket bra allihop, berömmer ställföreträdande chefen för FMTS, överstelöjtnant Ulf Crona. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
– Det här är en mycket bra och användbar utbildning, säger Attila Tirol, en av de studerande på årets kurs.
– Det här är en mycket bra och användbar utbildning, säger Attila Tirol, en av de studerande på årets kurs. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Nu väntar närmare sex månader med ”On-the-job-training” (OJT) på flygbasen Kecskemet hemma i Ungern.
Nu väntar närmare sex månader med ”On-the-job-training” (OJT) på flygbasen Kecskemet hemma i Ungern. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
– Ni har presterat mycket bra allihop, berömmer ställföreträdande chefen för FMTS, överstelöjtnant Ulf Crona. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
– Det här är en mycket bra och användbar utbildning, säger Attila Tirol, en av de studerande på årets kurs. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Nu väntar närmare sex månader med ”On-the-job-training” (OJT) på flygbasen Kecskemet hemma i Ungern. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten

– Det här är en mycket bra och användbar utbildning, säger Attila Tirol, en av de studerande på årets kurs. Balansen mellan teori och praktik fungerar väl, och konceptet är mycket bra för att lära sig ett modernt flygsystem.
Attila Tirol har 12 års erfarenhet som flygtekniker på bland annat ryska Mig 29 som togs ur bruk i Ungern i slutet av förra året.
– Det var väldigt överraskande att möta den nya tekniken i Gripen-planet, hangarer och klassrum, säger Attila. Det är en enorm skillnad mellan tekniken i Mig 29 och det moderna JAS 39 Gripen!

I andra länder är det vanligt att flygtekniker är specialiserade mot till exempel vapenteknik eller elsystem. Inom JAS-systemet utbildas ”enhetstekniker”, det vill säga tekniker som kan arbeta med hela flygsystemet.

Peter Sundgren, avdelningschef, bekräftar att omställningen är stor på flera sätt, inte bara tekniskt:
– Den här omgången har stuckit ut litegrann på ett positivt sätt. Engelska som undervisningsspråk kan upplevas som lite jobbigt eftersom det är mycket att plugga, men den här gången har det gått ovanligt bra. Viljan att lära har varit stor.

Ett steg på vägen

Typkursen har pågått i 18 veckor. Nu väntar närmare sex månader med ”On-the-job-training” (OJT) på flygbasen Kecskemet hemma i Ungern. Där finns de 14 JAS-plan som Ungern leasar av Sverige. 110 ungerska flygtekniker har utbildats i Sverige sedan 2005. Landet har hunnit bygga upp sin kompetens när det gäller Gripen-systemet, och har numera endast en handfull svenska flygtekniker på plats i Ungern för support.

2013 planeras en ny typkurs för 20 ungerska flygtekniker, men lärarna på FMTS får inte någon längre vila. Till hösten väntar bland annat nya kortare kurser för tjecker och ungrare.

Attila Tirol och hans kurskamrater lämnar Sverige med en positiv upplevelse av landet, men framför allt av människorna han mött:
– Svenskarna är mycket trevliga, och alltid glada, tycker han.