Gränsöverskridande utvärdering

Varje vecka genomför Sverige övningar tillsammans med Finland och Norge. Det nordiska samarbetet har intensifierats under åren, vilket medför att utvärderingar behöver ske mer frekvent och mer effektivt.

"Det behövs ingen extra utrustning" berättar piloten Marcus. Foto: Anton Thorstensson/FM
Utvärderingssystemet används av alla Nordiska länder.
Utvärderingssystemet används av alla Nordiska länder. Foto: Anton Thorstensson/FM
Utvärderingssystemet används av alla Nordiska länder. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Marcus är pilot för JAS 39 Gripen och anställd på F 21 i Luleå. Han är en av de som har drivit frågan om det utvärderingssystem som nu är gemensamt för de nordiska länderna. Sedan i augusti förra året har systemet använts regelbundet.

Det gränsöverskridande övningssamarbetet kallas Cross Border Training (CBT). Eftersom övningarna ofta innehåller många plan används systemet för att deltagarna ska kunna minnas och se hur alla plan flög. På det viset kan utvärdering ske mycket enklare och effektivare.
- Det går inte att se hur planen sköt, men var alla befann sig. Därför går det att se om robotarna som jag sköt var rimliga att kunna träffa min motståndare, berättar Marcus.

Han förklarar systemet som kompatibelt, att många länder använder samma typ av utvärderingssystem. Skärmen som visas liknar en satellitkarta med små symboler som rör sig över skärmen och visar hur planen har flugit.
- Eftersom vi använder oss av de redan inbyggda GPS:erna i planen behövs det ingen extra utrustning. Det gör att systemet är flexibelt och billigt, förklarar Marcus. Eftersom det bara är GPS-koordinater kan systemet vara öppet, fortsätter han. Men med vapensimulering skulle det bli hemligt. Det här blir som en återuppspelning av skeendet, avslutar Marcus.