Framgång för Visbykorvetter vid FOST

Visbykorvetterna HMS Härnösand och HMS Helsingborg har efter tre veckors hårdträning klarat av att ta sig igenom nålsögat vid den sista tuffa slutinspektionen vid FOST I Storbritannien. “ Ni har förutsättningarna och förmågan att ingå i en NATO-stridsgrupp vid en insats, gratulerar!” löd budskapet från Royal Navy´s examensförrättare. Med det goda resultatet i bagaget förtöjde två nöjda och trötta besättningar i hemmahamnen i Karlskrona.

Fartygets tunga kulsprutorna är viktiga i närskyddsförsvar. Foto: Försvarsmakten/HMS Härnösand
HMS Härnösand startar gasturbin
HMS Härnösand startar gasturbin Foto: Guy Toremans
Tryggt att känna att den utbildning och träning man får fungerar, säger Robert Gunnarsson.
Tryggt att känna att den utbildning och träning man får fungerar, säger Robert Gunnarsson. Foto: HMS Härnösand
Kocken och tilllika sjukvårdaren Erik Ljungström på HMS  Härnösand är laddad inför uppgiften.
Kocken och tilllika sjukvårdaren Erik Ljungström på HMS Härnösand är laddad inför uppgiften. Foto: HMS Härnösand
HMS Härnösand startar gasturbin Foto: Guy Toremans
Tryggt att känna att den utbildning och träning man får fungerar, säger Robert Gunnarsson. Foto: HMS Härnösand
Kocken och tilllika sjukvårdaren Erik Ljungström på HMS Härnösand är laddad inför uppgiften. Foto: HMS Härnösand

 Under morgonens klargöring av fartyget inför dagens slutinspektion rådde det en spänd sammanbiten förväntan hos besättningen. Snabbt och effektivt och under delvis tystnad förbereder de fartyget för strid.

- Vi alla vet vad som krävs av oss som individer och som ett lag för att klara av det här. Det är fullt fokus på uppgiften, säger örlogskapten Peter Rigvall, Sekond på HMS Härnösand.

Under det sista så kallade torsdagskriget skulle en sammansatt styrka, som förutom Visbykorvetterna bestod  av fregatter från andra nationer, göra en eskortering av ett skyddsföremål. Hotet under dagen, som gjorde allt de kunde för att uppdraget skulle misslyckas, bestod av ubåtar, ytfartyg, assymmetriska hot såsom snabbgående motorbåtar samt ett antal Hawk-flygplan som anföll styrkan med simulerade sjömålrobotar.

Maskintjänstchefen Tomas Ohlsson, som ansvarar för fartygets framdrift, fick innan det brakade loss en liten hint från en utav de 22 inspektörerna som befann sig ombord: - Lycka till, vi ses vid livflottarna!

Intensiv strid

Under sex timmars hård strid där anfall mot fartygen skedde från alla håll fick fartygen kämpa för att skydda sin stridsgrupp och den eskorterade enheten och inte minst sig själva.

- För att fartyget ska behålla sin stridsdugliget och kunna verka inom stridsgruppen krävs det en väl fungerande metodik mellan de tekniska och de operativa delarna inom fartyget, säger Stridledningsofficeren på HMS Härnösand Gustav Reimfelt

Att det var väl fungerande besättningar med hög kompetensnivå bevisades genom att de lyckades klara av att utföra uppgifterna samt klara av  att hålla fartyget stridsdugligt och flytande genom dagens vedermödor. På HMS Härnösands lista över dagens skador fanns tre bränder, två vattenyllda utrymmen, otaliga antal stridsreparationsinsatser av utslagna system, sensorer och vapensystem samt sex skadade i besättningen.  

Redo

Fartygen förtöjde återigen Karlskrona den 5 juni med en rejäl ryggsäck med erfarenheter och med en hög duglighet inom alla områden. Det var andra året i följd som fartygen besökte FOST och till stor del med samma besättningar.

 – Vi har återigen bevisat att Visbykorvetterna är högst funktionsdugliga och vassa fartyg som kommer att göra skillnad var vi än kan komma att sättas in i för insats. Vi är redo, avslutar kommendörkapten Jörgen Sjövik. Fartygschef på HMS Härnösand.