Förvandlingen har börjat

Snart är det Flygets Dag, det känns på hela Norrbottens Flygflottilj. Alla är laddade inför helgens händelser och nu har förvandlingen av flottiljen startat på allvar.

Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten