Försvarsminister Sten Tolgfors besöker insatsområdet i Korea

På inbjudan av den sydkoreanske försvarsministern Mr.Kim Kwan-Jin genomförde Sten Tolgfors dagarna innan midsommar ett besök till Korea. Besöket omfattade bland annat möte med Sydkoreas utrikes- och försvarsminister samt besök vid andra Flottan i Pyongteak.

Försvarsminister Sten Tolgfors intervjuas av media. Foto: Försvarsmakten
Försvarsminister Sten Tolgfors och konteramiral Anders Grenstad.
Försvarsminister Sten Tolgfors och konteramiral Anders Grenstad. Foto: Försvarsmakten
Försvarsminister Sten Tolgfors och konteramiral Anders Grenstad. Foto: Försvarsmakten

Försvarsminister Tolgfors med delegation besökte den torpederade sydkoreanska korvetten Cheonan. Sverige har medverkat i två utav tre undersökningar för att fastställa vad som hände fartyget då 46 sjömän förlorade livet.
Försvarsminister Tolgfors avslutade besöket med att möta de Svenska och Schweiziska delegationerna som utgör Neutrala nationers övervakningskommission, NNSC, i den demilitariserade zonen, nära den Nordkoreanska gränsen.
– Försvarsministers besök vid NNSC förstärker och underlättar Sveriges viktiga arbete i regionen, säger konteramiral Anders Grenstad, delegationschef vid NNSC.

Sverige deltar sedan 1953 i övervakningen av vapenstilleståndsavtalet mellan Nord- och Sydkorea. I den demilitariserade zonen i Panmunjom 60 km norr om Seuol och 150 km söder om Pyongyang, tjänstgör fem svenska officerare och fem från Schweiz. Uppgiften är att vara en neutral och oberoende part mellan nord och syd samt eventuella allierade.

Arbetet inom Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) har med åren förändrats och genom svensk och schweizisk närvaro och utökade kontrolluppgifter i den demilitariserade zonen upprätthålls giltigheten av stilleståndsmekanismen. Övervakningen är viktig så att det inte sker någon upptrappning och att övningsverksamhet som genomförs i området är av defensiv karaktär.